Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

System zbierania deklaracji online

Komisja Europejska udostępnia organizatorom inicjatyw centralny system zbierania deklaracji poparcia.

Zalety tego systemu:

  • przygotowania ograniczone do minimum (system jest gotowy do użycia)
  • bezpłatny dla organizatorów
  • niewymagane zatwierdzenie (system jest zgodny z normami technicznymi i normami bezpieczeństwa – aby go używać, wystarczy podpisać umowę z Komisją)
  • szybkie uruchomienie (aby korzystać z systemu, trzeba tylko poinformować Komisję 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zbierania deklaracji za pośrednictwem konta organizatora)
  • w niektórych krajach zwolennicy inicjatywy mogą złożyć podpis przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej
  • system jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
  • systemu można również użyć do kontaktowania się mailowo ze zwolennikami (aby informować ich na bieżąco o inicjatywie)
  • organizatorom poszczególnych inicjatyw udostępniane są dane statystyczne dotyczące tych inicjatyw.

Więcej informacji można znaleźć na stronach forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w części Jak gromadzić podpisy.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?