Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Często zadawane pytania

Kwestie ogólne

Pierwsze kroki – inicjatywa

Pierwsze kroki – organizatorzy

Zarejestrowanie inicjatywy

Uzyskanie poparcia

Wyrażenie poparcia

Weryfikacja deklaracji poparcia

Przedłożenie inicjatywy

Uzyskanie odpowiedzi

Wsparcie finansowe

Informowanie

Ochrona danych

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?