Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Strona główna

Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów. Kiedy dana inicjatywa zdobędzie jeden milion podpisów, Komisja zdecyduje, jakie podejmie działania. Zobacz, jak to działa krok po kroku
Jeśli rozważasz podjęcie inicjatywy, należy zapoznać się z Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu uzyskania porady prawnej i praktycznej.
Europejska inicjatywa obywatelska – Twoje prawo jako obywatela UE

Najnowsze wiadomości

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Ostateczny wyrok Trybunału w sprawie decyzji Komisji o rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” (C-54/22 P)

22 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-54/22 P, Rumunia/Komisja. Decyzja Komisji z 2019 r. o częściowym zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” zostaje utrzymana w mocy po oddaleniu odwołania Rumunii.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Działania Komisji w związku z udaną inicjatywą obywatelską „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi”  

21 lutego Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag na temat skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych ewentualnego zakazu sprzedaży płetw rekinów na rynku UE i w handlu międzynarodowym. Komisja chce też zebrać opinie w sprawie możliwych wariantów polityki służących lepszej ochronie rekinów i powiązanych ekosystemów morskich. 

Celem jest zagwarantowanie, by decyzja w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską z 2023 r. „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” została podjęta w sposób jak najbardziej świadomy i przejrzysty, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych stron. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?