Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Strona główna

Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów. Kiedy dana inicjatywa zdobędzie jeden milion podpisów, Komisja zdecyduje, jakie podejmie działania. Zobacz, jak to działa krok po kroku
Jeśli rozważasz podjęcie inicjatywy, należy zapoznać się z Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu uzyskania porady prawnej i praktycznej.
Europejska inicjatywa obywatelska – Twoje prawo jako obywatela UE

Najnowsze wiadomości

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

These initiatives are the sixth and seventh registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”

13 maja Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do wzmocnienia pakietu „Gotowi na 55” i unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz do redystrybucji znacznej części dochodów z tytułu tych opłat na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwiększenia potencjału unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego i zabiegania o stworzenie „klubu klimatycznego” dla krajów, które chcą podnieść opłaty za emisję.

Jest to piąta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Rejestracja nowej inicjatywy wzywającej do unijnego wsparcia finansowego na rzecz bezpiecznej i dostępnej aborcji

10 kwietnia Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską o nazwie „My Voice, My Choice: Za bezpieczną i dostępną aborcją”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego wsparcia finansowego dla krajów UE, aby umożliwić bezpieczne przerywanie ciąży u tych wszystkich kobiet w Europie, które nadal nie mają dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Jest to czwarta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?