Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Materiały edukacyjne na temat inicjatywy obywatelskiej

Materiały dla szkół „EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens’ Initiative”

Dostępne na tej stronie materiały mają pomóc uczniom zdobyć informacje i umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Unii. Te konkretne materiały dotyczą europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Pod koniec kursu uczniowie będą wiedzieć, jaki cel ma inicjatywa obywatelska, jak działa i jak wpisuje się w szerszy kontekst demokracji w Unii Europejskiej. Będą również umieli z niej skorzystać, aby wprowadzić zmiany w otaczającym ich świecie. 

Materiały są przeznaczone dla szkół średnich. Można z nich korzystać podczas lekcji wychowania obywatelskiego lub innych zajęć, na których omawiana jest podobna tematyka. Materiały są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Można korzystać z wersji w języku ojczystym uczniów lub w innej wersji językowej na lekcjach języków obcych, lub w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).  

Co mówią nauczyciele:  

Moi uczniowie i ja doceniamy przede wszystkim to, że mogli oni szybko zdobyć dużo ciekawych informacji na temat, którego dotychczas nie poruszaliśmy na zajęciach. Materiały referencyjne dostępne na stronach internetowych UE razem z kursem i ćwiczeniami tworzą spójną i przejrzystą całość. Przy wykonywaniu poszczególnych zadań uczniowie mają wykorzystać konkretne zasoby, dzięki czemu mają dostęp do wszystkich potrzebnych źródeł, ale nie są przytłoczeni ich ilością –

nauczycielka ze szkoły średniej w Polsce, która testowała materiały ze swoimi uczniami. 

 

Na pytanie, co sądzą o tych materiałach, moi uczniowie odpowiedzieli, że bardzo im się podobają. Uważają je za interesujące, tym bardziej, że wcześniej niewiele wiedzieli o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Podobały im się forma przekazu i metody pracy nad projektem, szczególnie filmy, dlatego że były krótkie i treściwe –

nauczyciel ze szkoły średniej w Hiszpanii, który testował materiały ze swoimi uczniami. 

Krótki opis materiałów edukacyjnych

Czym jest europejska inicjatywa obywatelska?

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele Unii mogą wezwać UE do uwzględnienia w jej programie działań kwestii, które mają dla nich największe znaczenie, a przez to wpływać na unijną politykę. W ramach inicjatywy obywatelskiej ludzie z różnych państw Unii razem zbierają podpisy i apelują do Komisji Europejskiej o zaproponowanie przepisów w obszarach jej kompetencji. Jest to oddolny sposób na rozpoczęcie debaty politycznej i upowszechnienie wiedzy na temat wspólnych celów łączących ludzi ponad granicami. Od czasu jej wprowadzenia w 2012 r. europejska inicjatywa obywatelska przynosi rezultaty w postaci konkretnych wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej. 

 

Co zawierają materiały pedagogiczne?

Materiały są pogrupowane w cztery obszary tematyczne, od bardziej ogólnych informacji o Unii Europejskiej po konkretne informacje i działania związane z europejską inicjatywą obywatelską. Te obszary to: 

 1. krótkie wprowadzenie o Unii Europejskiej 
 2. demokracja w Unii Europejskiej 
 3. europejska inicjatywa obywatelska 
 4. jak opracować i promować europejską inicjatywę obywatelską. 

 

W materiałach można znaleźć:

 • pakiet dla nauczyciela – instrukcje do każdej lekcji, klucz z odpowiedziami, dodatkowe informacje i linki do innych informacji 
 • pakiet dla ucznia – materiały do pracy na lekcji i przy odrabianiu zadań, do powtarzania materiału oraz do dalszej samodzielnej pracy (linki do odpowiednich stron internetowych są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE) 
 • prezentacje PowerPoint do wykorzystania na zajęciach zawierające tekst i wideo (opcjonalne) 
 • linki do plików wideo (wszystkie materiały wideo wykorzystane w module są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE) 
 • opcjonalne projekty w każdej części kursu 
 • informacje na temat historii Unii Europejskiej do dalszej samodzielnej pracy 
 • informacje na temat obszarów działania UE 
 • kwiz podsumowujący. 

 

Jakie podejścia metodologiczne zastosowano?

W materiałach zastosowano różne metodologie nauczania / uczenia się: 

 • prezentacja informacji 
 • dyskusje w grupach 
 • praca w grupach 
 • przygotowanie projektów 
 • nauka indywidualna 
 • wyszukiwanie informacji 
 • rozwiązywanie problemów 
 • odgrywanie scenek 
 • nagrywanie wideo. 

Pobierz materiały

 

Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Pakiet dla nauczyciela
polski
(2.55 MB - PDF)
Pobierz
Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Pakiet dla ucznia
polski
(2.46 MB - PDF)
Pobierz
Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Część 1
polski
(42.83 MB - PPTX)
Pobierz
Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Część 2
polski
(46.11 MB - PPTX)
Pobierz
Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Część 3
polski
(59.12 MB - PPTX)
Pobierz
Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska - Część 4
polski
(4.08 MB - PPTX)
Pobierz

 

Masz uwagi lub pytania?

Czy korzystałeś/-aś już z tych materiałów? Jeśli tak, podziel się z nami swoimi wrażeniami w ankiecie dla nauczycieli.

Dodatkowe pytania możesz przesłać e-mailem:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?