Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska w szkole

A teacher interacts with a classroom full of students

Materiały dla szkół „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”

Co motywuje młodych ludzi do zajęcia się ważnym dla nich problemem? Co mogą zrobić jako obywatele Unii Europejskiej?  Co możemy osiągnąć, kiedy działamy razem i ponad granicami w sprawach, które mają dla nas największe znaczenie?  

Przedstawiamy nowe materiały, dzięki którym zainteresujesz uczniów tą tematyką – „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. 

Aby zostać aktywnymi obywatelami, młodzi ludzie muszą zrozumieć, jak działa demokracja oraz jakie mają prawa i obowiązki. Materiały „Demokracja UE w akcji” dają uczniom podstawowe informacje o europejskiej inicjatywie obywatelskiej i zachęcają ich do aktywnego zaangażowania się w sprawy europejskie. Materiały są przeznaczone do zajęć z uczniami dwóch ostatnich klas szkoły średniej.

W całym procesie uczniowie będą wyszukiwać informacje, brać udział w debatach, tworzyć projekty i odgrywać scenki. W ten sposób dowiedzą się, jak podejmuje się decyzje w UE, w jaki sposób decyzje te wpływają na ich codzienne życie, a co najważniejsze – jak, dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, mogą we współpracy z innymi ludźmi wpływać na politykę UE w ważnych dla nich kwestiach. 

Moi uczniowie uważają, że ten moduł jest bardzo ciekawy. Szybko wciągnęli się w zadania i dobrze się przy tym bawili, szczególnie podczas kręcenia filmu promującego ich inicjatywę. To było dobre połączenie nauki i zabawy.  – Małgorzata, nauczycielka ze szkoły średniej w Polsce

Kurs można wykorzystać podczas lekcji wychowania obywatelskiego, lekcji języka obcego dotyczącej konkretnego projektu lub w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL). Narzędzie jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Dowiedz się więcej i pobierz materiały

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Nowe materiały dla szkół

W maju 2023 r. odbyło się webinarium dla nauczycieli, na którym mogli się zapoznać z nowymi materiałami. Poniżej zamieszczamy nagranie i prezentację PowerPoint z tego spotkania (tylko w j. angielskim).

Zachęcamy również do posłuchania odcinka podcastu „CitizenCentral” pt. „The ABCs of ‘EU Democracy in Action’ – presenting a European Citizens’ Initiative Toolkit” (tylko w języku angielskim).

Obejrzyj nagranie

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Angielski
(13.42 MB - PPTX)
Pobierz

Konkurs wideo ImagineEU i jego zwycięzcy

Konkurs ImagineEU został zorganizowany w roku szkolnym 2023/2024 w ramach kampanii promującej zestaw materiałów edukacyjnych dla szkół „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. 

Konkurs był przeznaczony dla uczniów ostatnich dwóch klas szkoły średniej, którzy dzięki niemu dowiedzieli się, jak być aktywnymi obywatelami UE. Uczestnicy mieli za zadanie opracować konkretną propozycję, która zmieni UE na lepsze i przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom – podobnie jak w przypadku europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO), która umożliwia aktywne uczestnictwo obywateli w kształtowaniu polityki UE. 

W zespołach złożonych z maksymalnie siedmiu osób uczniowie nakręcili krótkie wideo, w którym przedstawili swoje kreatywne pomysły. Zgłoszono ponad 400 filmów. Publiczność oddała swoje głosy na 388 zgłoszeń, które były zgodne z regulaminem konkursu. 

Ostatnim etapem konkursu była ocena przez jury 50 filmów, na które oddano najwięcej głosów, w celu wyłonienia trzech zwycięskich zespołów. 

OBEJRZYJ NAGRODZONE FILMY

Nagroda

Nagrodą dla zespołów, które zdobyły trzy pierwsze miejsca, była podróż szkoleniowa do serca Unii Europejskiej, Brukseli, w dniach 21–23 marca 2024 r. 

W czasie tej podróży laureaci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich i dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób tworzy się unijne prawo i strategie polityczne oraz w jaki sposób obywatele Unii mogą zaangażować się w europejską inicjatywę obywatelską. 

Przeczytaj wzmiankę na stronię aktualności Komisji z 22 marca 2024 r. (w języku francuskim).

Photo of the three winning teams

Kryteria oceny

50 filmów, które zdobyły najwięcej głosów publiczności, poddano ocenie jury. W jego skład weszli przedstawiciele społeczności zebranej wokół europejskiej inicjatywy obywatelskiej z instytucji UE, organów krajowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także młodzi ludzie odbywający staż w Komisji Europejskiej. Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: 

  • Potencjał pod kątem europejskiej inicjatywy obywatelskiej (0–25 punktów): Czy przedstawiony w filmie pomysł mógłby być tematem europejskiej inicjatywy obywatelskiej?   
  • Jasność (0–50 punktów): Czy przekaz jest jasny i spójny?  
  • Kreatywność (0–25 punktów): Czy pomysł jest oryginalny? Czy zespół przedstawia temat w interesujący sposób? 

 

Organizatorem konkursu był Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej, SG.A.1 – Dział Priorytetów Politycznych i Programu Prac.

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?