Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Ramy prawne

Postanowienia traktatowe

Traktat o Unii Europejskiej, art. 11 ust. 4

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 24


Przepisy

Przepisy ogólne (od 1 stycznia 2020 r.) – rozporządzenie (UE) 2019/788zaktualizowana wersja załącznika I

Przepisy dotyczące zbierania podpisów online (od 1 stycznia 2020 r.) – rozporządzenie (UE) 2019/1799

Do inicjatyw zarejestrowanych przed 31 grudnia 2019 r. nadal częściowo zastosowanie mają stare przepisy:

Zawiadomienie w kwestii uregulowań przejściowych dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które zacznie być stosowane 1 stycznia 2020 r.:

Transition_PL
polski
(205.28 KB - PDF)
Pobierz

Historia europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Przegląd przeprowadzany przez Komisję

Komisja Europejska jest zobowiązana do okresowego przeprowadzania przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Swoje ustalenia przedstawia w sprawozdaniach dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Pierwsze sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia (UE) 2019/788 Komisja przyjęła 6 grudnia 2023 r.  

Sprawozdania ze stosowania pierwszego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (rozporządzenie (UE) nr 211/2011) są dostępne na stronie poświęconej historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Komitet

Komitet ma wspierać Komisję w zakresie specyfikacji technicznych w odniesieniu do indywidualnych systemów zbierania deklaracji online (określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1799).

Informacje o posiedzeniach komitetu można znaleźć w rejestrze dokumentów procedury komitetowej.

Grupa ekspertów

Zadaniem grupy ekspertów jest koordynacja wdrażania europejskiej inicjatywy obywatelskiej we współpracy z krajami UE.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele właściwych organów krajowych.

Więcej informacji na temat posiedzeń grupy ekspertów.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?