Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Najnowsze wiadomości

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Ostateczny wyrok Trybunału w sprawie decyzji Komisji o rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” (C-54/22 P)

22 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-54/22 P, Rumunia/Komisja. Decyzja Komisji z 2019 r. o częściowym zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” zostaje utrzymana w mocy po oddaleniu odwołania Rumunii.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Działania Komisji w związku z udaną inicjatywą obywatelską „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi”  

21 lutego Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag na temat skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych ewentualnego zakazu sprzedaży płetw rekinów na rynku UE i w handlu międzynarodowym. Komisja chce też zebrać opinie w sprawie możliwych wariantów polityki służących lepszej ochronie rekinów i powiązanych ekosystemów morskich. 

Celem jest zagwarantowanie, by decyzja w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską z 2023 r. „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” została podjęta w sposób jak najbardziej świadomy i przejrzysty, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych stron. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Spotkanie przedstawicieli europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer” z Komisją Europejską

9 lutego 2024 r. Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, spotkała się z przedstawicielami europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer”.

Na spotkaniu komisarz przedstawiła odpowiedź Komisji na tę inicjatywę, przyjętą 7 grudnia 2023 r., i odpowiedziała na pytania organizatorów. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisja częściowo rejestruje europejską inicjatywę „European Cannabis Initiative”

6 lutego Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „European Cannabis Initiative” (europejska inicjatywa w sprawie konopi indyjskich).

Organizatorzy wzywają Komisję do: (i) zwołania transeuropejskiego zgromadzenia obywateli, na którym omówiono by politykę dotyczącą konopi indyjskich (marihuany), w tym sankcje i spójność polityk państw członkowskich (ii) ułatwienia dostępu do medycznej marihuany oraz zezwolenia na transport marihuany i jej pochodnych przepisanych do celów terapeutycznych, by umożliwić pełne korzystanie z prawa do ochrony zdrowia, oraz (iii) przyznania niezbędnych środków na badania nad marihuaną do celów terapeutycznych. 

Komisja uznała, że inicjatywę można zarejestrować jedynie w odniesieniu do drugiego i trzeciego z jej celów, ponieważ tylko one spełniają wymogi dotyczące rejestracji. Komisja musiała odmówić rejestracji pierwszego celu inicjatywy, ponieważ wykracza on poza jej kompetencje w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii.

Częściowa rejestracja objęła dwa etapy. W pierwszym etapie organizatorzy zostali poproszeni o dokonanie zmian w pierwotnej inicjatywie przy uwzględnieniu pierwszej oceny Komisji. 

Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

IT developments
  • 31/01/2024

Elektroniczne podpisywanie EIO możliwe w 17 państwach

Polscy obywatele mogą teraz wykorzystać swoją tożsamość elektroniczną (Profil Zaufany/mObywatel), aby wspierać europejskie inicjatywy obywatelskie za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji online. Polska jest 17 państwem UE, które umożliwiło wyrażanie poparcia dla europejskich inicjatyw obywatelskich za pomocą krajowego systemu identyfikacji elektronicznej. Sprawdź status we wszystkich państwach UE. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisja rejestruje dwie nowe europejskie inicjatywy obywatelskie

24 stycznia Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich.

Inicjatywa „Zakaz praktyk konwersyjnych w Unii Europejskiej” wzywa do wprowadzenia zakazu oddziaływania mającego na celu zmianę, wyparcie lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej osób LGTBQ+.

„Europejska inicjatywa obywatelska w obronie rolnictwa i gospodarki wiejskiej w Europie” wzywa do ochrony europejskiego rolnictwa i gospodarki wiejskiej za pomocą ram prawnych opartych na kilku elementach, w tym na priorytetowym wykorzystaniu gruntów rolnych do produkcji żywności, zagwarantowaniu suwerenności żywnościowej oraz rozwiązaniu problemów związanych z łańcuchem żywnościowym i wysokimi cenami. 

Pomysłodawcy mają teraz sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów wyrażających poparcie dla inicjatyw.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Konkurs wideo „ImagineEU” – głosowanie trwa do 28 stycznia 2024 r.

Od 20 grudnia można głosować na filmiki zgłoszone do konkursu „ImagineEU”. Uczestnicy konkursu – uczniowie ostatnich dwóch klas szkoły średniej – mieli za zadanie przedstawić w formie wideo konkretną propozycję, która zmieni UE na lepsze i przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom – podobnie jak to się dzieje w przypadku europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

Obejrzyj zgłoszone do konkursu filmiki i zagłosuj na te, które najbardziej do Ciebie przemawiają. Możesz zagłosować na tyle filmów, na ile chcesz! Głosowanie trwa do 28 stycznia 2024 r.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Europa wolna od futer”

Komisja Europejska opublikowała dziś swoją odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”. Jest to już dziesiąta udana inicjatywa, która uzyskała poparcie ponad miliona obywateli z całej UE. Organizatorzy inicjatywy zebrali ponad 1,5 mln ważnych podpisów, dzięki czemu osiągnęli wymagany próg w 18 państwach członkowskich.

Przeczytaj komunikat Komisji.

ECI logo
  • 06/12/2023

Komisja przyjmuje sprawozdanie z przeglądu EIO

Komisja przyjęła dziś pierwsze sprawozdanie z wdrażania zmienionego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W sprawozdaniu przedstawiono postępy od czasu przeglądu rozporządzenia w 2020 r. Zapowiedziano w nim także szereg praktycznych środków służących dalszemu usprawnieniu funkcjonowania EIO i zwiększeniu zaangażowania obywateli Unii w unijne procesy demokratyczne. Zajrzyj na stronę na ten temat oraz poznaj najważniejsze fakty i liczby dotyczące okresu objętego sprawozdaniem.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?