Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Oświadczenie w sprawie dostępności

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: https://citizens-initiative.europa.eu.

Nie odnosi się do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Stroną zarządza Sekretariat Generalny. Została opracowana z myślą o wszystkich użytkownikach, również osobach z niepełnosprawnościami.

Na stronie można:

 • bez problemu powiększać widok do 200 proc.
 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie)

Stronę zaprojektowano tak, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 poziom AA. Więcej informacji pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.

Ostatni test strony przeprowadzono 14 listopada 2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie zostało zaktualizowane 22 listopada 2023 r.

Oświadczenie opiera się na podstawowej kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, z użyciem testów ręcznych i automatycznych.

Uwagi użytkowników

Cenimy sobie uwagi użytkowników na temat dostępności strony internetowej „Europejskiej inicjatywy obywatelskiej”. Prosimy zgłaszać nam napotkane bariery w dostępności:

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Strona „Europejskiej inicjatywy obywatelskiej” zapewnia obsługę następujących najczęściej wykorzystywanych technologii wspomagających:

 • najnowsze wersje przeglądarek Google Chrome i Apple Safari
 • w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony „Europejskiej inicjatywy obywatelskiej” opiera się na następujących technologiach umożliwiających jej funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Staramy się zapewnić dostępność strony „Europejskiej inicjatywy obywatelskiej”, ale zdajemy sobie też sprawę z pewnych ograniczeń, które próbujemy eliminować. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku problemu, który nie został opisany.

Ograniczenia strony internetowej „Europejskiej inicjatywy obywatelskiej”, o których już wiemy:

 1. Brak widoczności skip linku
 2. Słaby kontrast kolorów na niektórych stronach
 3. Niektóre treści nie są oznaczone punktami orientacyjnymi
 4. Niekonsekwentne stosowanie niektórych elementów nagłówków
 5. Niektóre oznaczenia nie są prawidłowo połączone z odpowiednimi polami formularza
 6. Niektóre funkcje nie są dostępne wyłącznie za pomocą klawiatury
 7. Brak audiodeskrypcji przy niektórych rodzajach treści
 8. Niektóre dokumenty są w formacie PDF i nie są dostępne
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?