Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Pradžia

Darykite didesnę įtaką politikai, kuri svarbi jūsų gyvenimui. Europos piliečių iniciatyva yra unikalus būdas prisidėti prie ES politikos formavimo – galite paraginti Europos Komisiją pasiūlyti naujų teisės aktų. Kai dėl iniciatyvos surenkama bent milijonas parašų, Komisija sprendžia, kokių veiksmų imtis. Žiūrėkite, kaip tai veikia žingsnis po žingsnio
Jei ketinate pradėti iniciatyvą, dėl teisinių ir praktinių patarimų kreipkitės į Europos piliečių iniciatyvos forumas.
Europos piliečių iniciatyva. Jūsų, kaip ES piliečio, teisė

Paskutinės naujienos

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Naujienos, kurių vertimo į lietuvių kalbą nėra, tačiau kurių automatinį vertimą galima padaryti puslapyje "„Paskutinės naujienos“.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Naujas minimalus galiojančių parašų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje 2024 m. liepos 16 d. ir vėliau užregistruotoms Europos piliečių iniciatyvoms

2024 m. liepos 16 d., prasidėjus 2024–2029 m. Europos Parlamento kadencijai, pradedamas taikytiperžiūrėtas Europos piliečių iniciatyvos reglamento I priedas. Jame nustatytas naujas minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje (toliau – ribos). Šios ribos yra susietos su Europos Parlamento narių skaičiumi. Kadangi naujosios kadencijos EP narių skaičius padidėjo nuo 705 iki 720, ribos taip pat padidėjo. Tam, kad Europos Komisija nagrinėtų Europos piliečių iniciatyvą, jos organizatoriai turi surinkti bent milijoną galiojančių parašų ir šį minimalų galiojančių parašų skaičių gauti bent septyniose ES šalyse. 

Šie nauji minimalūs skaičiai taikomi 2024 m. liepos 16 d. ar vėliau Komisijos užregistruotoms Europos piliečių iniciatyvoms. Nauji minimalūs skaičiai netaikomi Europos piliečių iniciatyvoms, užregistruotoms iki 2024 m. liepos 16 d.; joms toliau taikomos ankstesnės ribos.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisija užregistravo dvi naujas Europos piliečių iniciatyvas

Birželio 19 d. Europos Komisija nusprendė užregistruoti dvi naujas Europos piliečių iniciatyvas.

Iniciatyva Air-Quotas“ („Anglies dioksido kvotos“) raginama kiekvienoje šalyje sukurti piliečių anglies dioksido kvotų mechanizmą, kurį taikant vartotojų paklausai įmonės būtų skatinamos mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Organizatorių nuomone, jis turėtų apimti visas įsigyjamas prekes ir paslaugas ir pirmiausia turėtų būti taikomas oro transportui. 

Iniciatyva Stop Destroying Videogames („Gana naikinti vaizdo žaidimus“) raginama nustatyti reikalavimą, kad Europos Sąjungoje vaizdo žaidimų leidėjai paliktų tuos žaidimus veikimo būsenoje (kurioje juos galima naudoti) ir negalėtų jų išjungti nuotoliniu būdu.

Tai šeštoji ir septintoji 2024 m. užregistruotos iniciatyvos. Organizatoriai dabar turi per šešis mėnesius pradėti rinkti parašus. 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?