Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Kaip tai veikia?

Step by step
1

1 žingsnis. Pradėkite

Prieš pradedant iniciatyvą verta apsvarstyti kai kuriuos pagrindinius praktinius aspektus, įskaitant:

 • ar prašyti priimti ES teisės aktą yra geriausias būdas jūsų tikslams pasiekti?
 • pirmiausia turite suburti organizatorių grupę, kurią sudarytų ne mažiau kaip 7 ES piliečiai, gyvenantys 7 skirtingose ES šalyse. Kad galėtumėte tai padaryti, turite suburti grupę įvairiose Europos šalyse gyvenančių žmonių, norinčių paremti jūsų sumanymą.
 • kaip organizuosite savo kampaniją parašams rinkti?

Išsamius patarimus visais šiais klausimais rasite Europos piliečių iniciatyvos forume

How it works Step 1
2

2 žingsnis. Užregistruokite savo iniciatyvą

Prieš pradėdami rinkti parašus savo iniciatyvai, turite paprašyti Komisijos ją užregistruoti.

Kad galėtumėte tai padaryti, turėsite:

 • sukurti organizatorių paskyrą. Ją naudosite savo iniciatyvai tvarkyti ir ryšiams su Komisija palaikyti per visą iniciatyvos gyvavimo ciklą.
 • pateikti savo iniciatyvos aprašymą viena iš oficialiųjų ES kalbų (taip pat išsamią informaciją ir atitinkamus dokumentus apie organizatorių grupę, gautą finansavimą ir t. t.)

Komisija neprivalo registruoti visų iniciatyvų. Ji registruoja tik tam tikrus kriterijus atitinkančias iniciatyvas.
Po to, kai kreipsitės dėl iniciatyvos užregistravimo, įvertinsime, ar ją priimti, ar ne.
Gausite atsakymą per 2 mėnesius (arba kartais per 4 mėnesius).
Jei sutiksime, kad jūsų iniciatyva būtų užregistruota, ji bus paskelbta čia.

How it works Step 2
3

3 žingsnis. Kreipkitės pagalbos

Jus paremti turėtų bent 1 mln. žmonių, ir
būtinas minimalus pasirašiusiųjų skaičius turėtų būti pasiektas bent septyniose ES šalyse.
Jie turi užpildyti specialią pritarimo pareiškimo formą.

Pritarimo pareiškimus galite rinkti:

Šios formos yra išverstos į visas oficialiąsias ES kalbas.

Tvarkaraštis

Kai esate pasirengęs pradėti savo kampaniją, turite nustatyti pradžios datą
(ne mažiau kaip 6 mėnesiai nuo jūsų iniciatyvos užregistravimo dienos) ir pranešti apie tai Komisijai prieš 10 darbo dienų.
Tada turite per 12 mėnesių surinkti minimalų pritarimo pareiškimų skaičių.

Kas gali pasirašyti?

Pasirašyti gali:

PATARIMAS. Geriau surinkti daugiau parašų nei reikia. Kartais kiekvienos šalies valdžios institucijos gali nepatvirtinti visų jūsų pateiktų pritarimo pareiškimų. Per visą duomenų rinkimo procedūrą turite laikytis duomenų apsaugos taisyklių.

Daugiau apie parašų rinkimą

How it works Step 3
4

4 žingsnis. Surinktus pritarimo pareiškimus pateikite tikrinti

Jei per 12 mėnesių surinksite pakankamai parašų, sugrupuokite juos pagal pilietybę ir nusiųskite patikrinti kiekvienos ES šalies kompetentingoms institucijoms.

Jūs turite tai atlikti per ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Tada valdžios institucijos turi dar 3 mėnesius patikrinti, kurie pritarimo pareiškimai galioja (jos jums išduos pažymėjimą).

PATARIMAS. Jei pritarimo pareiškimams rinkti naudojatės Komisijos centrine internetine sistema, taip pat galite naudotis mūsų saugia keitimosi rinkmenomis sistema, kad perduotumėte juos (surinktus popieriuje ir internetu) nacionalinėms valdžios institucijoms. Mes pasirūpiname šiuo perdavimu.

Daugiau apie pritarimo pareiškimų tikrinimą.

How it works Step 4
5

5 žingsnis. Pateikite savo iniciatyvą

Gavę paskutinį nacionalinių valdžios institucijų pažymėjimą, turite per 3 mėnesius pateikti savo iniciatyvą Komisijai kartu su informacija apie tai, kokią paramą ir finansavimą gavote šiai iniciatyvai.

Daugiau apie iniciatyvos pateikimą.

How it works Step 5
6

6 žingsnis. Gaukite atsakymą

Kai pateiksite savo iniciatyvą, jūsų iniciatyva bus pradėta nagrinėti:

 • Per 1 mėnesį:

  susitiksite su Komisijos atstovais, kad galėtumėte išsamiai paaiškinti savo iniciatyvoje iškeltus klausimus.
   
 • Per 3 mėnesius:

  turėsite galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešąjį svarstymą Europos Parlamente. Parlamentas taip pat gali surengti diskusijas per plenarinę sesiją, po kurių jis galėtų priimti su jūsų klausimu susijusią rezoliuciją.
   
 • Per 6 mėnesius:

  Komisija išdėstys, kokius veiksmus ji siūlo jūsų iniciatyvai (jei siūlo) ir priežastis, dėl kurių ji imasi (arba nesiima) veiksmų. Šis atsakymas pateikiamas kaip komunikatas, kurį oficialiai priima Komisijos nariai ir kuris skelbiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Daugiau apie Komisijos atsakymo gavimą.

How it works Step 6
>

Kas toliau?

Teisės aktai

Jei Komisija manys, kad dėl jūsų iniciatyvos tikslinga priimti teisės aktą, ji pradės rengti oficialų pasiūlymą. Tam gali prireikti parengiamųjų veiksmų, pavyzdžiui, viešų konsultacijų, poveikio vertinimų ir kt. Kai Komisija priima pasiūlymą, jis pateikiamas Europos Parlamentui ir ES Tarybai (arba kai kuriais atvejais tik Tarybai), kurie turės jį priimti, kad jis taptų teisės aktu.

Kiti veiksmai

Komisija neprivalo siūlyti teisės akto. Net jei į iniciatyvą reaguojama teigiamai, tinkamiausia su ja susijusi tolesnė veikla gali būti nesusijusi su teisėkūra. Yra daug kitų priemonių, kurios gali būti tinkamesnės.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas taip pat gali įvertinti priemones, kurių ėmėsi Komisija.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?