Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

4. Minimalus nuo 2020 02 01 užregistruotas iniciatyvas pasirašiusiųjų skaičius

Šios ribos atitinka Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš bendro Europos Parlamento narių skaičiaus.

Valstybės narės išvardytos abėcėlės tvarka, remiantis jų pavadinimų rašyba originalo kalba (protokolinė tvarka).

Šalis Minimalus pritarimo pareiškimu kiekis
Belgija 14 805
Bulgarija 11 985
Čekija 14 805
Danija 9 870
Vokietija 67 680
Estija 4 835
Airija 9 165
Graikija 14 805
Ispanija 41 595
Prancūzija 55 695
Kroatija 8 460
Italija 53 580
Kipras 4 230
Latvija 5 640
Lietuva 7 755
Liuksemburgas 4 230
Vengrija 14 805
Мalta 4 230
Nyderlandai 20 445
Austrija 13 395
Lenkija 36 660
Portugalija 14 805
Rumunija 23 265
Slovėnija 5 640
Slovakija 9 870
Suomija 9 870
Švedija 14 805

3. Minimalus nuo 2020 01 01 iki 2020 01 31 užregistruotas iniciatyvas pasirašiusiųjų skaičius

Šios ribos atitinka Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš bendro Europos Parlamento narių skaičiaus.

Valstybės narės išvardytos abėcėlės tvarka, remiantis jų pavadinimų rašyba originalo kalba (protokolinė tvarka).

Šalis Minimalus pritarimo pareiškimu kiekis
Belgija 15 771
Bulgarija 12 767
Čekija 15 771
Danija 9 763
Vokietija 72 096
Estija 4 506
Airija 8 261
Graikija 15 771
Ispanija 40 554
Prancūzija 55 574
Kroatija 8 261
Italija 54 823
Kipras 4 506
Latvija 6 008
Lietuva 8 261
Liuksemburgas 4 506
Vengrija 15 771
Мalta 4 506
Nyderlandai 19 526
Austrija 13 518
Lenkija 38 301
Portugalija 15 771
Rumunija 24 032
Slovėnija 6 008
Slovakija 9 763
Suomija 9 763
Švedija 15 020
Jungtinė Karalystė 54 823

2. Minimalus nuo 2014 07 01 iki 2019 12 31 užregistruotas iniciatyvas pasirašiusiųjų skaičius

Šios ribos atitinka Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750.

Valstybės narės išvardytos abėcėlės tvarka, remiantis jų pavadinimų rašyba originalo kalba (protokolinė tvarka).

Šalis Minimalus pritarimo pareiškimu kiekis
Belgija 15 750
Bulgarija 12 750
Čekija 15 750
Danija 9 750
Vokietija 72 000
Estija 4 500
Airija 8 250
Graikija 15 750
Ispanija 40 500
Prancūzija 55 500
Kroatija 8 250
Italija 54 750
Kipras 4 500
Latvija 6 000
Lietuva 8 250
Liuksemburgas 4 500
Vengrija 15 750
Мalta 4 500
Nyderlandai 19 500
Austrija 13 500
Lenkija 38 250
Portugalija 15 750
Rumunija 24 000
Slovėnija 6 000
Slovakija 9 750
Suomija 9 750
Švedija 15 000
Jungtinė Karalystė 54 750

1. Minimalus nuo 2012 04 01 iki 2014 06 30 užregistruotas iniciatyvas pasirašiusiųjų skaičius

Šios ribos atitinka Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750.

Valstybės narės išvardytos abėcėlės tvarka, remiantis jų pavadinimų rašyba originalo kalba (protokolinė tvarka).

Šalis Minimalus pritarimo pareiškimu kiekis
Belgija 16 500
Bulgarija 12 750
Čekija 16 500
Danija 9 750
Vokietija 74 250
Estija 4 500
Airija 9 000
Graikija 16 500
Ispanija 37 500
Prancūzija 54 000
Kroatija (2013 07 01) 9 000
Italija 54 000
Kipras 4 500
Latvija 6 000
Lietuva 9 000
Liuksemburgas 4 500
Vengrija 16 500
Мalta 3 750
Nyderlandai 18 750
Austrija 12 750
Lenkija 37 500
Portugalija 16 500
Rumunija 24 750
Slovėnija 5 250
Slovakija 9 750
Suomija 9 750
Švedija 13 500
Jungtinė Karalystė 54 000
Norite mokytis ir bendradarbiauti?