Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

EPI mokomųjų priemonių rinkinys

Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje

Priemonių rinkinys mokykloms „Veiksminga ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje“

Mokomųjų priemonių rinkinio tikslas – mokiniams suteikti žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų tapti aktyviais ir angažuotais ES piliečiais. Priemonių rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama Europos piliečių iniciatyvai. Išnagrinėję pateiktą medžiagą moksleiviai turės aiškų supratimą, koks yra piliečių iniciatyvos tikslas, kaip ji veikia, kaip ji dera su platesniu demokratijos Europos Sąjungoje kontekstu ir kaip jie gali ja pasinaudoti siekdami pokyčių pasaulyje. 

Priemonių rinkinys skirtas vidurinėms mokykloms ir gali būti lanksčiai naudojamas pilietinėms pamokoms arba teminei veiklai. Jis parengtas visomis ES oficialiosiomis kalbomis. Priemonių rinkinys gali būti naudojamas nacionaline kalba, užsienio kalbų kursuose arba kaip integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo dalis.  

Ką sako mokytojai:  

„Mums su mokiniais labiausiai patiko tai, kaip įdomiai ir glaustai perteikta išsami informacija tema, kuriai mokykloje neskiriama pakankamai dėmesio. ES interneto svetainėse pateikiama informacinė medžiaga yra praktiškai susieta su mokiniams skirtomis pamokomis ir veikla. Besimokantieji orientuojasi į konkrečius išteklius ir atlieka konkrečias užduotis, todėl mato ryšį su dokumentais, tačiau kartu jie nėra per daug apkraunami įvairia medžiaga.“

– priemonių rinkinį išbandęs vidurinės mokyklos mokytojas iš Lenkijos 

 

„Turiu pasakyti, kad mokiniams ši medžiaga labai patinka. Apie Europos piliečių iniciatyvą jie žinojo nedaug, o dabar mano, kad ši medžiaga tikrai įdomi. Jiems patiko tai, kaip medžiaga pateikiama ir kaip galima dirbti su informacija; jie ypač teigiamai įvertino vaizdo siužetus, kurie, jų nuomone, yra trumpi ir aiškūs.“

– priemonių rinkinį išbandęs vidurinės mokyklos mokytojas iš Ispanijos 

Trumpas mokomųjų priemonių rinkinio aprašymas

Sėkmingos kampanijos elementai

Kas yra Europos piliečių iniciatyva?

Europos piliečių iniciatyva ES piliečiams suteikia galimybę daryti įtaką ES politikai – į ES darbotvarkę įtraukti jiems aktualiausius klausimus. Piliečių iniciatyvos sutelkia skirtingų ES valstybių piliečius rinkti parašus ir raginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus srityse, kuriose Komisija turi įgaliojimus veikti. Tai būdas pradėti politines diskusijas pagal principą „iš apačios į viršų“ ir didinti informuotumą apie bendrus įvairių valstybių žmonėms rūpimus klausimus. 2012 m. pradėta įgyvendinti priemonė jau duoda vaisių – kelios iniciatyvos virto konkrečiais Europos Komisijos teisėkūros pasiūlymais. 

 

Kas yra mokomųjų priemonių rinkinyje?

Priemonių rinkinį sudaro keturi skirtingi teminiai skyriai – nuo bendresnio pobūdžio informacijos apie Europos Sąjungą iki konkrečios su Europos piliečių iniciatyva susijusios informacijos ir veiklos: 

 1. Trumpas įvadas apie Europos Sąjungą. 
 2. Demokratija Europos Sąjungoje. 
 3. Europos piliečių iniciatyva. 
 4. Europos piliečių iniciatyvos rengimas ir populiarinimas. 

 

Priemonių rinkinį sudaro toliau nurodyta medžiaga.

 • Mokytojo dokumentų rinkinys, įskaitant nurodymus dėl kiekvienos pamokos, atsakymus, papildomą informaciją ir nuorodas tolesnėms studijoms. 
 • Mokinio dokumentų rinkinys, naudotinas mokykloje bei atliekant namų darbus ir skirtas tiek pasikartoti įgytas žinias, tiek gilintis toliau. Pateikiamos nuorodos į atitinkamas interneto svetaines, parengtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 
 • „PowerPoint“ pristatymai, skirti naudoti klasėje, įskaitant tekstinę medžiagą ir vaizdo siužetus (pasirinktinai). 
 • Nuorodos į vaizdo rinkmenas. Visi modulyje naudojami vaizdo įrašai pateikiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 
 • Pasirinktinė veikla kiekviename skyriuje kaip projektinė veikla. 
 • Informacijos suvestinė, skirta tolesniam domėjimuisi Europos Sąjungos istorija. 
 • Informacijos apie ES veiklos sritis suvestinė. 
 • Baigiamoji viktorina. 

 

Kokie metodiniai principai taikomi?

Medžiaga parengta taip, kad būtų galima taikyti kelis mokymo ar mokymosi metodus, tokius kaip: 

 • tiesioginis pristatymas 
 • grupinės diskusijos 
 • grupinis darbas 
 • projektinis darbas 
 • individualus tyrimas 
 • tiriamoji veikla 
 • problemų sprendimas 
 • vaidmenų žaidimas 
 • filmavimas 

Parsisiųsdinti priemonių rinkinio medžiagą

 

Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - MOKYTOJO DOKUMENTŲ RINKINYS
lietuvių
(1.17 MB - PDF)
Parsisiųsti
Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - STUDENTO DOKUMENTŲ RINKINYS
lietuvių
(1.12 MB - PDF)
Parsisiųsti
Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - 1 skyrius
lietuvių
(27.45 MB - PPTX)
Parsisiųsti
Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - 2 skyrius
lietuvių
(46.15 MB - PPTX)
Parsisiųsti
Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - 3 skyrius
lietuvių
(59.14 MB - PPTX)
Parsisiųsti
Veiksminga ES demokratija_Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje - 4 skyrius
lietuvių
(4.07 MB - PPTX)
Parsisiųsti

 

Jūsų klausimai ir nuomonės

Ar jau naudojotės priemonių rinkiniu? Pasidalykite savo atsiliepimais mokytojų apklausoje

Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Norite mokytis ir bendradarbiauti?