Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Europos piliečių iniciatyva mokykloje

A teacher interacts with a classroom full of students

Priemonių rinkinys mokykloms „Veiksminga ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje“

Kas paskatina jaunuolius imtis veiksmų jiems rūpimu klausimu? Kokių veiksmų jie gali imtis kaip Europos Sąjungos piliečiai?  Ką galime pasiekti, kai dirbame kartu tarpvalstybiniu mastu spręsdami svarbius klausimus?  

Sudominkite mokinius naujuoju mokykloms skirtu priemonių rinkiniu „Veiksminga ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje“

Kad taptų aktyviais piliečiais, jaunuoliai turi suprasti, kaip veikia demokratija ir kokios yra jų teisės bei pareigos. Priemonių rinkinyje „Veiksminga ES demokratija“ moksleiviai supažindinami su Europos piliečių iniciatyva ir skatinami aktyviai dalyvauti sprendžiant Europos klausimus. Jis skirtas paskutiniųjų dvejų vidurinio mokslo metų moksleiviams.

Mokydamiesi ir dalyvaudami tyrimuose, diskusijose, projektų veikloje ir vaidmenų žaidimuose jie sužinos, kaip ES priimami sprendimai, kokį poveikį šie sprendimai daro jų kasdieniam gyvenimui, o svarbiausia – kaip Europos piliečių iniciatyva suteikia galimybę kartu su kitais formuoti ES politiką jiems rūpimais klausimais. 

„Mano mokinių nuomone, modulis tikrai įdomus. Juos labai sudomino užduotys ir jiems buvo ypač smagu rengti vaizdo siužetą savo Europos piliečių iniciatyvai. Tai geras būdas derinti švietimą ir pramogas.“  – Małgorzata, vidurinės mokyklos mokytoja iš Lenkijos

Šis mokomasis kursas yra tinkamas pilietiškumo arba civilinės teisės pamokoms; jį taip pat būtų galima įtraukti į projektais grindžiamo mokymo, užsienio kalbos ar integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo kursus. Jis parengtas visomis ES oficialiosiomis kalbomis.

Sužinokite daugiau ir parsisiųskite priemonių rinkinį

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Įvadas į priemonių rinkinį

2023 m. gegužės mėn. įvyko internetinis seminaras, skirtas su priemonių rinkiniu supažindinti pedagogus. Internetinio seminaro įrašas ir „PowerPoint“ skaidrės (tik anglų kalba) pateikiami toliau.

Taip pat galite pasiklausyti tinklalaidės „CitizenCentral“ epizodo „ES demokratijos veiksmų“ ABC – Europos piliečių iniciatyvos priemonių rinkinio pristatymas“ (tik anglų kalba).

Žiūrėti įrašą

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Anglų
(13.42 MB - PPTX)
Parsisiųsti

Vaizdo įrašų konkursas „ImagineEU“ ir jo nugalėtojai

Konkursas „ImagineEU“ 2023–2024 mokslo metais paskelbtas kartu su mokykloms skirtu mokomųjų priemonių rinkiniu „Veiksminga ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje“. 

Paskelbus konkursą, jaunieji europiečiai, paskutinių dvejų vidurinės mokyklos metų moksleiviai, buvo paraginti daugiau sužinoti, kaip būti aktyviais ES piliečiais. Per jį, remdamiesi Europos piliečių iniciatyvos (kuri yra svarbi ES dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti galimybę piliečiams aktyviai dalyvaujant formuojant ES politiką) principais, jaunuoliai turėjo pagalvoti ir pateikti konkrečių idėjų, kaip dar labiau pagerinti gyvenimo ES sąlygas ir suteikti naudos visos Europos Sąjungos piliečiams. 

Buvo paprašyta, kad ne didesnės kaip septynių klasės draugų grupės savo kūrybines idėjas pristatytų trumpuose vaizdo įrašuose. Buvo pateikta daugiau kaip 400 vaizdo įrašų. 388 vaizdo įrašai, atitinkantys konkurso taisykles, buvo pristatyti viešam balsavimui. 

Paskutiniajame konkurso etape komisija įvertino 50 daugiausia balsų surinkusių vaizdo įrašų ir išrinko tris laimėjusias komandas. 

PASIŽIŪRĖKITE LAIMĖJUSIŲ KOMANDŲ VAIZDO ĮRAŠUS

Apdovanojimas

2024 m. kovo 21–23 d. trys nugalėtojų komandos dalyvavo pažintinėje kelionėje į Europos Sąjungos širdį – Briuselį. 

Kelionės metu komandos turėjo galimybę susitikti su Europos institucijų atstovais ir daugiau sužinoti apie tai, kaip formuojama ES politika bei rengiami teisės aktai ir kaip ES piliečiai gali dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje. 

Susipažinkite su 2024 m. kovo 22 d.  Komisijos naujienomis (prancūzų kalba).

Photo of the three winning teams

Apdovanojimo skyrimo kriterijai

Vertinimo komisija, kurią sudaro EPI bendruomenės atstovai iš ES, nacionalinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, taip pat jauni Europos Komisijos stažuotojai įvertino 50 vaizdo įrašų, surinkusių didžiausią balsų skaičių. Vertinimo komisija rėmėsi toliau nurodytais kriterijais. 

  • Aktualumas Europos piliečių iniciatyvos atžvilgiu (0–25 balai). Ar vaizdo įraše pateikiama idėja yra aktuali kaip Europos piliečių iniciatyvos tema?   
  • Aiškumas (0–50 balai). Ar jame mintis perteikiama aiškiai ir glaustai?  
  • Kūrybiškumas (0–25 balai). Ar idėja yra originali? Ar komanda šią idėją pateikia įdomiai? 

 

Konkursą surengė Europos Komisijos generalinio sekretoriato SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“.

 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?