Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Paskutinės naujienos

New initiative registered
  • 13/05/2024

Užregistruota nauja iniciatyva „Išgelbėkime planetą pereidami nuo darbo jėgos apmokestinimo prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apmokestinimo“

Gegužės 13 d. Komisija užregistravo Europos piliečių iniciatyvą „Išgelbėkime planetą pereidami nuo darbo jėgos apmokestinimo prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apmokestinimo“. Joje Komisija raginama griežtinti Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio nuostatas, tobulinti ES anglies dioksido apmokestinimo sistemą ir didelę dalį anglies dioksido apmokestinimo pajamų perskirstyti mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, stiprinant ES socialinį klimato fondą ir skatinant įsteigti Klimato klubą šalims, norinčioms nustatyti griežtesnį anglies dioksido apmokestinimą.

Tai penktoji 2024 m. užregistruota iniciatyva. Organizatoriai turi per šešis mėnesius pradėti rinkti parašus. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Užregistruota nauja iniciatyva, kuria raginama skirti ES finansinę paramą saugiems ir prieinamiems abortams

Balandžio 10 d. Komisija užregistravo Europos piliečių iniciatyvą pavadinimu „Turiu teisę rinktis: aš už saugų ir prieinamą abortą“. Šia iniciatyva Komisija raginama pateikti pasiūlymą dėl finansinės paramos valstybėms narėms, kad visoms moterims, kurios neturi galimybių saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą, būtų galima tai saugiai padaryti.

Tai ketvirtoji 2024 m. užregistruota iniciatyva. Organizatoriai turi per šešis mėnesius pradėti rinkti parašus. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisija apdovanoja vaizdo įrašų konkurso „ImagineEU“ nugalėtojus

2024 m. kovo 21 d. Europos Komisijos būstinėje Briuselyje vykusios apdovanojimų ceremonijos metu buvo apdovanoti vidurinių mokyklų moksleivių konkurso „ImagineEU“ nugalėtojai. Trys nugalėtojų komandos iš Prancūzijos, Italijos ir Rumunijos dalyvauja trijų dienų pažintiniame vizite į Europos institucijas. Vaizdo įrašų konkursas „ImagineEU“ grindžiamas Europos piliečių iniciatyvos koncepcija ir juo siekiama įgalinti jaunus piliečius aktyviai dalyvauti darant įtaką ES politikai. Paskelbus konkursą 16–18 metų moksleiviai iš visos ES buvo paraginti sukurti trumpus vaizdo įrašus, kuriuose būtų pristatomos jų idėjos apie pokyčius Europos lygmeniu, kurie gali pagerinti gyvenimo kokybę jų bendruomenėse, ir jais dalytis. Pasižiūrėkite laimėjusių komandų vaizdo įrašus.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Tolesni veiksmai, susiję su sėkminga Europos piliečių iniciatyva „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų – uždrauskime prekybą jais“  

Vasario 21 d. ir kovo 12 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti informaciją ir viešas konsultacijas. Šiomis procedūromis siekiama surinkti nuomones ir ekspertines žinias apie galimo draudimo ES parduoti nupjaustytus ryklių pelekus ir tarptautinės prekybos jais draudimo pasekmes aplinkai, visuomenei ir ekonomikai ir surinkti grįžtamąją informaciją apie galimas politikos galimybes, kaip geriau apsaugoti ryklius ir susijusias jūrų ekosistemas. 

Tikslas – rasti kuo geriau informacija pagrįstą, įtraukų ir skaidrų būdą nuspręsti, kokių veiksmų imtis po 2023 m. piliečių iniciatyvos „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų – uždrauskime prekybą jais“ etapo. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Galutinis Teismo sprendimas dėl Komisijos sprendimo dėl Europos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti“ registravimo (C-54/22 P)

2024 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-54/22 P Rumunija / Komisija. 2019 m. Komisijos sprendimas iš dalies registruoti Europos piliečių iniciatyvą „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti“ pripažintas pagrįstu, nes Rumunijos apeliacinis skundas buvo atmestas.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Mokykloms skirto vaizdo įrašų konkurso „ImagineEU“ rezultatai

2023 m. spalio mėn. paskelbto vaizdo įrašų konkurso „ImagineEU“ metu Europos jaunuoliai buvo kviečiami pagalvoti ir pateikti konkrečių idėjų, kurios būtų naudingos piliečiams visoje ES – panašiai kaip teikiant Europos piliečių iniciatyvą.    

 Vertinimo komisija atrinko tris geriausius vaizdo įrašus, kuriuos pateikė mokyklų komandos iš Prancūzijos, Italijos ir Rumunijos. Nugalėtojų komandos kovo mėn. dalyvaus pažintinėje kelionėje į Briuselį.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Europos Komisijos susitikimas dėl tolesnės veiklos su sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Kailiams Europoje – ne“ atstovais

2024 m. vasario 9 d. už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides priėmė sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Kailiams Europoje – ne“ atstovus.

Susitikime Komisijos narė pristatė 2023 m. gruodžio 7 d. priimtą Komisijos atsakymą į šią iniciatyvą ir atsakė į organizatorių klausimus. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisija iš dalies užregistravo Europos kanapių iniciatyvą

Vasario 6 d. Komisija užregistravo Europos piliečių iniciatyvą pavadinimu „Europos kanapių iniciatyva“.

Organizatoriai Komisiją ragina: i) surengti visos Europos piliečių asamblėją ir aptarti kanapių politikos klausimus, įskaitant sankcijas ir valstybių narių politikos nuoseklumą; ii) skatinti suteikti daugiau galimybių vartoti medicinines kanapes ir leisti vežtis gydymo tikslais išrašytas kanapes ir iš jų pagamintus produktus, kad būtų užtikrintas visapusiškas naudojimasis teise į sveikatą; iii) skirti reikalingus išteklius, kad būtų vykdomi kanapių naudojimo gydymo tikslais moksliniai tyrimai. 

Komisija padarė išvadą, kad tik antrąjį ir trečiąjį iniciatyvos tikslus galima užregistruoti, nes tik jie atitinka registracijos reikalavimus. Komisija turėjo atsisakyti užregistruoti pirmąjį iniciatyvos tikslą, nes jis yra akivaizdžiai viršijantis Komisijos įgaliojimus šiuo klausimu pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto.

Sprendimas iš dalies užregistruoti iniciatyvą priimtas po dviejų etapų procedūros – pirmajame etape Komisija organizatorius paragino atsižvelgti į pirmąją jos atliktą vertinimą ir iš dalies pakeisti pradinę iniciatyvą. 

Organizatoriai turi per šešis mėnesius pradėti rinkti parašus. 

IT developments
  • 31/01/2024

Pasirašyti Europos piliečių iniciatyvas elektroninės tapatybės priemone įmanoma 17-oje šalių

Dabar, kad paremtų Europos piliečių iniciatyvas centrinėje internetinėje pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoje, Lenkijos piliečiai gali naudotis e. tapatybe (Profil Zaufany/mObywatel). Lenkija yra 17-oji ES šalis, suteikianti galimybę naudoti nacionalinę e. tapatybės sistemą Europos piliečių iniciatyvoms pasirašyti. Patikrinkite visų ES šalių statusą

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisija užregistravo dvi naujas Europos piliečių iniciatyvas

Sausio 24 d. Europos Komisija nusprendė užregistruoti dvi Europos piliečių iniciatyvas.

Iniciatyva „Uždrauskime atvertimo terapiją Europos Sąjungoje“ raginama uždrausti intervencijas, kuriomis siekiama pakeisti, suvaržyti arba nuslopinti LGBTIQ+ piliečių seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir (arba) lyties raišką.

Europos piliečių iniciatyva dėl Europos žemės ūkio ir kaimo ekonomikos apsaugos raginama apsaugoti Europos žemės ūkį ir kaimo ekonomiką taikant reguliavimo sistemą, pagal kurią, be kita ko, žemės ūkio paskirties žemė pirmiausia būtų naudojama maistui gaminti, būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu savarankiškumas ir būtų sprendžiami maisto grandinė ir aukštų kainų klausimai. 

Organizatoriai turi per šešis mėnesius pradėti rinkti pritarimo pareiškimus.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?