Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Reglamentavimo sistema

Nuorodos į Sutartis

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnis


Taisyklės

Bendrosios taisyklės (nuo 2020 m. sausio 1 d.), Reglamentas (ES) 2019/788

Parašų rinkimo internetu taisyklės (nuo 2020 m. sausio 1 d.), Reglamentas (ES) 2019/1799

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. užregistruotoms iniciatyvoms iš dalies vis dar taikomos senosios taisyklės:

Pranešimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su naujuoju nuo 2020 m. sausio 1 d. taikytinu Reglamentu dėl Europos piliečių iniciatyvos

Transition_LT
lietuvių
(282.36 KB - PDF)
Parsisiųsti

Taip pat žr. Europos piliečių iniciatyvos istoriją.

Komisijos peržiūra

Europos Komisija turi reguliariai peržiūrėti, ar Europos piliečių iniciatyva gerai veikia. Savo išvadas ji pateikia ataskaitose Europos Parlamentui ir Tarybai. 

2023 m. gruodžio 6 d. Komisija priėmė pirmąją Reglamento (ES) 2019/788 taikymo ataskaitą.  

Pirmojo EPI reglamento (Reglamento (ES) Nr. 211/2011) taikymo ataskaitas galima rasti Europos piliečių iniciatyvos istorijos puslapyje.

Komitetas

Komiteto vaidmuo – padėti Komisijai parengti individualių internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas (nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1799).

Informacijos apie komiteto posėdžius rasite Komisijos komitologijos registre.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupės vaidmuo – su ES šalimis koordinuoti Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimą.

Grupę sudaro atitinkamų sričių nacionalinių institucijų atstovai.

Daugiau informacijos apie ekspertų grupės posėdžius.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?