Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Strona główna

Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów. Kiedy dana inicjatywa zdobędzie jeden milion podpisów, Komisja zdecyduje, jakie podejmie działania. Zobacz, jak to działa krok po kroku
Jeśli rozważasz podjęcie inicjatywy, należy zapoznać się z Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu uzyskania porady prawnej i praktycznej.
Europejska inicjatywa obywatelska – Twoje prawo jako obywatela UE

Najnowsze wiadomości

IT developments
  • 16/07/2024

Nowa minimalna liczba ważnych podpisów na państwo członkowskie w przypadku inicjatyw zarejestrowanych od 16 lipca 2024 r.

Wraz z rozpoczynającą się 16 lipca 2024 r. kadencją Parlamentu Europejskiego 2024–2029 zaczyna obowiązywaćzmieniony załącznik I do rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Określono w nim nową minimalną liczbę sygnatariuszy przypadającą na każde państwo członkowskie (progi) Progi te powiązane są z liczbą posłów do Parlamentu Europejskiego (PE). Ponieważ liczba posłów do PE zwiększyła się z 705 do 720 w nowej kadencji, podniesiono także progi. Aby Komisja Europejska rozpatrzyła daną inicjatywę, jej organizatorzy muszą zebrać co najmniej milion ważnych podpisów, przy czym w co najmniej siedmiu krajach UE liczba sygnatariuszy musi osiągnąć wspomniane progi. 

Te nowe minimalne liczby sygnatariuszy obowiązują w przypadku inicjatyw zarejestrowanych przez Komisję w dniu 16 lipca 2024 r. lub później. Nie dotyczą inicjatyw zarejestrowanych przed 16 lipca 2024 r., w przypadku których zastosowanie mają nadal poprzednie progi.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisja rejestruje dwie nowe europejskie inicjatywy obywatelskie

19 czerwca Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich.

W inicjatywie Air-Quotas wzywa się do wprowadzenia w każdym kraju mechanizmu przydziału emisji dwutlenku węgla na obywatela. Mechanizm ten miałby zachęcać przedsiębiorstwa do dekarbonizacji przez popyt konsumpcyjny. Organizatorzy uważają, że powinien on obejmować wszystkie zakupy towarów i usług, począwszy od transportu lotniczego. 

Inicjatywa Stop Destroying Videogames („Stop niszczeniu gier wideo”) ma na celu wprowadzenie wymogu, aby wydawcy gier wideo w UE nie blokowali tych gier zdalnie, ale pozostawiali je w stanie funkcjonalnym (umożliwiającym grę).

Są to w kolejności szósta i siódma inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”

13 maja Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do wzmocnienia pakietu „Gotowi na 55” i unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz do redystrybucji znacznej części dochodów z tytułu tych opłat na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwiększenia potencjału unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego i zabiegania o stworzenie „klubu klimatycznego” dla krajów, które chcą podnieść opłaty za emisję.

Jest to piąta inicjatywa zarejestrowana w 2024 r. Organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?