Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Progi

4. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych od 1.02.2020 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

Państwo Wymagany próg
Belgia 14 805
Bułgaria 11 985
Czechy 14 805
Dania 9 870
Niemcy 67 680
Estonia 4 935
Irlandia 9 165
Grecja 14 805
Hiszpania 41 595
Francja 55 595
Chorwacja 8 460
Włochy 53 580
Cypr 4 230
Łotwa 5 640
Litwa 7 755
Luksemburg 4 230
Węgry 14 805
Malta 4 230
Niderlandy 20 445
Austria 13 395
Polska 36 660
Portugalia 14 805
Rumunia 23 265
Słowenia 5 640
Słowacja 9 870
Finlandia 9 870
Szwecja 14 805

3. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

Państwo Wymagany próg
Belgia 15 771
Bułgaria 12 767
Czechy 15 771
Dania 9 763
Niemcy 72 096
Estonia 4 506
Irlandia 8 261
Grecja 15 771
Hiszpania 40 554
Francja 55 574
Chorwacja 8 261
Włochy 54 823
Cypr 4 506
Łotwa 6 008
Litwa 8 261
Luksemburg 4 506
Węgry 15 771
Malta 4 506
Niderlandy 19 526
Austria 13 518
Polska 38 301
Portugalia 15 771
Rumunia 24 032
Słowenia 6 008
Słowacja 9 763
Finlandia 9 763
Szwecja 15 020
Zjednoczone Królestwo 54 823

2. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2019 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

Państwo Wymagany próg
Belgia 15 750
Bułgaria 12 750
Czechy 15 750
Dania 9 750
Niemcy 72 000
Estonia 4 500
Irlandia 8 250
Grecja 15 750
Hiszpania 40 500
Francja 55 500
Chorwacja 8 250
Włochy 54 750
Cypr 4 500
Łotwa 6 000
Litwa 8 250
Luksemburg 4 500
Węgry 15 750
Malta 4 500
Niderlandy 19 500
Austria 13 500
Polska 38 250
Portugalia 15 750
Rumunia 24 000
Słowenia 6 000
Słowacja 9 750
Finlandia 9 750
Szwecja 15 000
Zjednoczone Królestwo 54 750

1. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2014 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

Państwo Wymagany próg
Belgia 16 500
Bułgaria 12 750
Czechy 16 500
Dania 9 750
Niemcy 74 250
Estonia 4 500
Irlandia 9 000
Grecja 16 500
Hiszpania 37 500
Francja 54 000
Chorwacja (od 01.07.2013 r.) 9 000
Włochy 54 000
Cypr 4 500
Łotwa 6 000
Litwa 9 000
Luksemburg 4 500
Węgry 16 500
Malta 3 750
Niderlandy 18 750
Austria 12 750
Polska 37 500
Portugalia 16 500
Rumunia 24 750
Słowenia 5 250
Słowacja 9 750
Finlandia 9 750
Szwecja 13 500
Zjednoczone Królestwo 54 000
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?