Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

Европейската комисия предлага на организаторите на инициативи централна система за събиране на изявления за подкрепа.

Сред нейните предимства са:

  • минимална подготовка (готова за използване)
  • безплатна за организаторите
  • не се изисква одобрение (системата отговаря на техническите стандарти и стандартите за сигурност – за да я използвате, просто подписвате споразумение с Комисията)
  • бързо конфигуриране (за да използвате системата, просто информирайте Комисията 10 работни дни преди началото на събирането на изявления чрез вашия организаторски акаунт)
  • в някои държави поддръжниците на вашата инициатива могат да използват електронна идентификация, за да я подпишат
  • системата е напълно достъпна за хора с увреждания
  • можете да използвате системата и за да се свързвате с поддръжниците по електронната поща (за текуща комуникация с тях относно инициативата).
  • на организаторите се осигуряват статистически данни за тяхната инициатива.

За повече информация вижте раздел Как да събирате подписи във Форума на Европейската гражданска инициатива.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?