Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Образователни материали за ЕГИ

Материали за училища на тема „Демокрацията в ЕС в действие — изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива“

Целта на образователните материали е да помогнат на учениците да придобият знания и умения, които ще им позволят да бъдат активни и ангажирани граждани на ЕС. Материалите са посветени на Европейската гражданска инициатива. В края на курса учениците ще имат ясна представа за целта на Европейската гражданска инициатива, как функционира тя, как се вписва в по-широкия контекст на демокрацията в Европейския съюз и как могат да я използват, за да предизвикат промяна в своя свят. 

Образователните материали са предназначени за средните училища и могат да се използват гъвкаво в часовете по гражданско образование или в рамките на тематичен подход. Материалите са достъпни на всички официални езици на ЕС. Материалите могат да бъдат използвани на националния език, в часове по чужд език или като част от изучаването на учебен предмет на чужд език (ИУПЧЕ).  

Какво казват учителите:  

Това, което аз и моите ученици харесахме най-много, е фактът, че по интересен и сбит начин те придобиха много знания по тема, която се пренебрегва в училище. Справочните материали, достъпни на уебсайтовете на ЕС, бяха съчетани с уроците и дейностите за учениците. Учащите биват насочвани към конкретни ресурси с конкретни задачи, така че те могат да видят връзката с документите, без да бъдат обременени от количеството на ресурсите.

- учителка в средно училище от Полша, която участва в тестването на материалите 

 

Попитах учениците си за мнението им относно материалите и трябва да кажа, че те много ги харесват. Учениците ми не знаеха много за Европейската гражданска инициатива и материалите им бяха интересни. Те харесаха избрания подход за представяне на всичко и работа по информацията, като особено им допаднаха видеоклиповете, защото са кратки и ясни.

- учителка в средно училище от Испания, която участва в тестването на материалите 

Кратко описание на образователните материали

Какво представлява Европейската гражданска инициатива?

Европейската гражданска инициатива дава възможност на гражданите на ЕС да оказват влияние върху политиките на Съюза, като поставят в дневния ред на ЕС въпроси, които са от голямо значение за тях. В една гражданска инициатива участват хора от различни държави от ЕС, които събират подписи и приканват Европейската комисия да предложи закони в области, в които тя има правомощия за действие. Така отдолу нагоре се започва политически дебат и се повишава осведомеността за общи каузи, обединяващи хората през границите. Инструментът стартира през 2012 г. и вече дава резултати — вследствие на няколко инициативи Европейската комисия представи конкретни законодателни предложения. 

 

Какво е съдържанието на образователните материали?

Материалите са организирани в четири тематични раздела, които включват както обща информация за Европейския съюз, така и конкретна информация и дейности, свързани с Европейската гражданска инициатива: 

 1. Кратко представяне на Европейския съюз 
 2. Демокрацията в Европейския съюз 
 3. Европейската гражданска инициатива 
 4. Разработване и популяризиране на европейска гражданска инициатива 

 

На разположение са следните материали:

 • Пакет за учители, съдържащ инструкции за всеки урок, ключ с верните отговори, допълнителна информация и връзки за по-нататъшни занимания. 
 • Пакет за ученици, предназначен за работа в клас и домашна работа под формата на преговор и допълнителни занимания. Посочени са връзки към съответните уебсайтове, достъпни на всички официални езици на ЕС. 
 • Презентации (PowerPoint), които са предназначени за работа в клас и съдържат текст и видеоклипове. 
 • Връзки към видеофайлове. Видеоматериалите са налични на всички официални езици на ЕС. 
 • Допълнителни дейности под формата на работа по проекти. 
 • Информационен документ за историята на Европейския съюз. 
 • Информационен документ за областите на действие на ЕС. 
 • Тест за проверка на наученото. 

 

Какви методологични подходи се използват?

В материалите се използват няколко подхода за преподаване/учене: 

 • Пряко представяне 
 • Групови обсъждания 
 • Работа в група 
 • Работа по проекти 
 • Самостоятелно учене 
 • Изследователска работа 
 • Решаване на проблеми 
 • Ролеви игри 
 • Заснемане на видеоматериали 

Изтегляне на материалите

 

Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива-Пакет за учители.pdf
български
(1.2 MB - PDF)
Изтегляне
Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива-Пакет за ученици
български
(1.07 MB - PDF)
Изтегляне
Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива- Тема 1
български
(27.43 MB - PPTX)
Изтегляне
Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива- Тема 2
български
(47.29 MB - PPTX)
Изтегляне
Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива- Тема 3
български
(59.12 MB - PPTX)
Изтегляне
Демокрацията в ЕС в действие-изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива- Тема 4
български
(4.08 MB - PPTX)
Изтегляне

 

Вашите въпроси и коментари

Използвали ли сте вече материалите? Моля, споделете мнението си за тях, като попълните анкетата за учители

Ако имате допълнителни въпроси, пишете на адрес:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Искате да научите повече и да си сътрудничите?