Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

История

Видеоклип по случай 10-годишнината на Европейската гражданска инициатива (автор: Европейски икономически и социален комитет)

2023 г. 

  • В съответствие с член 11 от Регламента относно ЕГИ използването на индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн беше разрешено само за инициативи, регистрирани преди 31 декември 2022 г. За гражданските инициативи, регистрирани след 1 януари 2023 г., могат да се събират подписи онлайн само чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн (събирането на подписи чрез хартиени формуляри все още е разрешено). Тази система се осигурява от Европейската комисия. 
  • На 6 декември 2023 г. Комисията приема първия доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/788.  

2020 г.

2019 г.

Европейският парламент и Съветът приемат новите правила.

Законодателен път на новите правила

Друго

Factsheet
Английски
(228.77 KB - PDF)
Изтегляне

2018 г.

Комисията приема втори доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива.

2017 г.

Вследствие на извършения през 2015 г. преглед Комисията приема предложение за нови правила относно Европейската гражданска инициатива.

Staff working document
Английски
(1.35 MB - PDF)
Изтегляне

Подготвителна работа по предложението на Комисията

Stakeholder consultation - summary report
Английски
(202.19 KB - PDF)
Изтегляне
Public consultation - report
Английски
(431.34 KB - PDF)
Изтегляне
Open public consultation - replies
Английски
(7.73 MB - ZIP)
Изтегляне
Stakeholder consultation strategy
Английски
(94.63 KB - PDF)
Изтегляне
Study on data requirements
Английски
(2.31 MB - PDF)
Изтегляне
Etude données - résumé
Английски
(884.53 KB - PDF)
Изтегляне
Study eID
Английски
(6.74 MB - PDF)
Изтегляне
OCS TS
Английски
(3.51 MB - PDF)
Изтегляне

Други документи, получени в рамките на прегледа

Ombudsman suggestions
Английски
(218.51 KB - PDF)
Изтегляне
ICT impact study
Английски
(2.93 MB - PDF)
Изтегляне

2015 г.

Комисията приема първи доклад за прилагането на Регламента относно гражданската инициатива и започва преглед на правилата.

2012 г.

Правилата относно Европейската гражданска инициатива започват да се прилагат.

2011 г.

Европейският парламент и Съветът приемат Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива

Законодателен път на Регламента

2009 г.

Договорът от Лисабон, с който се въвежда Европейската гражданска инициатива, влиза в сила.

Институциите на ЕС започват работа по изготвянето на правилата и процедурите за този нов инструмент.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?