Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

ЕГИ в училище

A teacher interacts with a classroom full of students

Материали за училища на тема „Демокрацията в ЕС в действие — изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива“

Какво кара младите хора да предприемат действия по въпрос, който ги вълнува? Какви действия могат да предприемат те като граждани на Европейския съюз?  Какво можем да направим, когато работим заедно — включително през националните граници — по важни въпроси?  

Използвайте материалите за училища на тема „Демокрацията в ЕС в действие — изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива“, за да запознаете вашите ученици с тези теми! 

За да станат активни граждани, младите хора трябва да разбират как функционира демокрацията и какви са техните права и отговорности. Образователните материали на тема „Демокрацията в ЕС в действие“ запознават учениците с Европейската гражданска инициатива и ги насърчават да играят активна роля по европейски въпроси. Материалите са предназначени за ученици в последните два класа от средното образование.

С помощта на уроци, проучвания, дебати, работа по проекти и ролеви игри учениците ще научат как се вземат решенията в ЕС, как тези решения засягат ежедневието им и най-вече как Европейската гражданска инициатива им дава възможност да обединят усилията си с други хора, за да участват в определянето на политиката на ЕС по въпроси, които ги вълнуват. 

Модулът беше наистина интересен за учениците ми. Те бяха заинтригувани от задачите и се забавляваха много, особено докато снимаха видеоклип за своя европейска гражданска инициатива — добра комбинация от образование и забавление.  - Малгожата, учителка в средно училище в Полша

Курсът е подходящ за часовете по гражданско образование. Също така може да бъде включен в основани на проекти часове по чужд език или в изучаването на учебен предмет на чужд език (ИУПЧЕ). Материалите са достъпни на всички официални езици на ЕС.

Научете повече и изтеглете материалите

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Представяне на материалите

През май 2023 г. се проведе уебинар за запознаване на преподавателите с материалите. По-долу ще намерите презентацията и запис на уебинара (само на английски език).

Можете също така да слушате епизода на подкаста CitizenCentral „Демокрацията в ЕС в действие“ — представяне на комплект от материали за Европейската гражданска инициатива (само на английски език).

Гледайте записа

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Английски
(13.42 MB - PPTX)
Изтегляне

Конкурс за видеоматериал ImagineEU и победителите в него

Конкурсът ImagineEU беше организиран през учебната 2023/2024 година, за да съпътства началото на използването на образователните материали за училищата „Демокрацията в ЕС в действие — Споделете мнението си с Европейската гражданска инициатива“. 

Конкурсът даде възможност на младите европейци в последните две години на средното образование да научат повече за това как да бъдат активни граждани в ЕС. Те бяха приканени да помислят за конкретни идеи, които могат да превърнат ЕС в още по-добро място за живеене и които биха могли да бъдат от полза за гражданите в целия Европейски съюз — въз основа на концепцията за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) — важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който позволява на гражданите да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. 

Групи, съставени от максимум 7 ученици, трябваше да представят творческите си идеи в кратък видеоклип. Бяха изпратени над 400 видеоматериала. 388 видеоматериала, които отговарят на правилата на конкурса, бяха публикувани за публично гласуване. 

На последния етап жури ще оцени 50-те видеоклипа с най-много гласове, за да определи трите екипа победители. 

ГЛЕДАЙТЕ СПЕЧЕЛИЛИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ

Награда

Наградата за трите екипа победители беше учебно пътуване до Брюксел, сърцето на Европейския съюз, от 21 до 23 март 2024 г. 

По време на пътуването екипите имаха възможност да се срещнат с представители на европейските институции, за да научат повече за това как се изготвят политиките и законите на ЕС и как гражданите на ЕС могат да участват в този процес чрез Европейската гражданска инициатива. 

Прочетете новините на Комисията от 22 март 2024 г. (на френски език).

Photo of the three winning teams

Критерии за определяне на победителите

50-те видеоклипа с най-много гласове от публичното гласуване бяха оценени от жури, съставено от представители на институциите на ЕС, организации на гражданското общество и национални органи, както и млади стажанти от Европейската комисия. Журито използва следните критерии: 

  • уместност по отношение на ЕГИ (0—25 точки): Идеята на видеоклипа уместна ли е като тема за европейска гражданска инициатива?   
  • яснота (0—50 точки): Кратко и ясно ли е посланието?  
  • творчество (0—25 точки): Оригинална ли е идеята? Екипът подхожда ли към идеята по интересен начин? 

 

Конкурсът беше организиран от отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Генералния секретариат на Европейската комисия.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?