Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Последни новини

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Последваща среща на представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“ с Европейската комисия

На 9 февруари 2024 г. Стела Кириакиду, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, се срещна с представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“.

На срещата комисарят представи отговора на Комисията на тази инициатива, приет на 7 декември 2023 г., и отговори на въпросите на организаторите. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Комисията регистрира частично „European Cannabis Initiative“

На 6 февруари Комисията регистрира европейската гражданска инициатива под надслов European Cannabis Initiative (Европейска инициатива за канабиса).

Организаторите призовават Комисията: i) да свика трансевропейско гражданско събрание относно политиките във връзка с канабиса, включително по въпросите на санкциите и съгласуваността на политиките на държавите членки; ii) да насърчава достъпа до канабис за медицински цели и да позволи транспортирането на канабис и неговите производни, предписани за терапевтични цели, за да се гарантира пълноценното упражняване на правото на здраве; iii) да задели необходимите ресурси за изследване на терапевтичните свойства на канабиса. 

Комисията стигна до заключението, че инициативата може да бъде регистрирана само по отношение на втората и третата цел, тъй като само тези цели отговарят на изискванията за регистрация. Комисията трябваше да откаже регистрацията на първата цел на инициативата, тъй като тя попада извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правния актове на Съюза.

Частичната регистрация е резултат от двуетапна процедура, на първия етап от която организаторите бяха приканени да изменят първоначалната си инициатива, като вземат предвид предварителната оценка на Комисията. 

Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

IT developments
  • 31/01/2024

Подписването на ЕГИ с електронна самоличност е възможно в 17 държави

Полските граждани могат вече да използват eID (Profil Zaufany/mObywatel), за да подкрепят граждански инициативи в Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Полша е седемнадесетата държава от ЕС, която прави възможно използването на национална система за електронна самоличност за подписване на Европейски гражданска инициативи. Вижте положението за всички държави от ЕС. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Комисията регистрира две нови европейски граждански инициативи

На 24 януари Европейската комисия реши да регистрира две европейски граждански инициативи.

Инициативата „Забрана на практиките за трансформация в Европейския съюз“ призовава за забрана на интервенциите, насочени към промяна, потискане или ограничаване на сексуалната ориентация, половата идентичност и/или изразяването на половата принадлежност на ЛГБТИК+ гражданите.

В „Европейската гражданска инициатива в защита на селското стопанство и на икономиката на селските райони в Европа“ се призовава за защита на европейското селско стопанство и на икономиката на селските райони чрез регулаторна рамка, основана на няколко елемента, включително приоритетно използване на земеделска земя за производство на храни, гарантиране на продоволствена независимост и справяне с проблемите на хранителната верига и високите цени. 

Организаторите разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Конкурс за видеоматериали ImagineEU — публичното гласуване ще продължи до 28 януари 2024 г.

Публичното гласуване за конкурса „ImagineEU“ започна на 20 декември. Учениците от последните две години на средното училище бяха помолени да представят в кратък видеоклип конкретните си идеи, които биха могли да бъдат от полза за гражданите в целия Европейски съюз, подобно на Европейската гражданска инициатива. 

Вече можете да гледате видеоклиповете, изготвени от учениците, и да гласувате за предпочитаните от вас видеоклипове. Можете да гласувате за всички видеоклипове, които харесвате — до 28 януари 2024 г.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Европейската комисия отговаря на инициативата „Европа без кожи“

Днес Европейската комисия публикува своя отговор на европейската гражданска инициатива Европа без кожи, която е десетата успешна инициатива, подкрепена от над 1 милион души в целия ЕС. Инициативата събра над 1,5 милиона валидни подписа и достигна необходимите прагове в 18 държави членки.

Прочетете съобщението на Комисията.

ECI logo
  • 06/12/2023

Комисията приема доклад за прегледа на ЕГИ

Днес Комисията прие първия си докладза прилагането на преразгледания Регламент относно европейската гражданска инициатива. В доклада се представя напредъкът, постигнат след преразглеждането на регламента през 2020 г., и се обявява набор от практически мерки за по-нататъшно подобряване на функционирането на ЕГИ и участието на европейските граждани в демократичните процеси в ЕС. Вижте специалната уебстраница и основни данни за периода на докладване.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?