Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Начало

Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме. Вижте каква е процедурата стъпка по стъпка
Ако обмислите да започнете инициатива, консултирайте се с Форум на Европейската гражданска инициатива за правни и практически съвети.
Европейската гражданска инициатива – твое право като гражданин на ЕС

Последни новини

IT developments
  • 01/12/2023

Updates to the Central Online Collection System

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

A new version of the Central Online Collection System, used by individual ECIs to collect support online, is available now. Users may notice improvements in the look and feel, for example, the improved map of Europe with information on support numbers per country. As support using electronic identification (eID) is getting more popular, the users can now easily see which national electronic identification scheme is available for them.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Комисията регистрира четири нови европейски граждански инициативи

На 8 ноември 2023 г. Комисията регистрира следните четири европейски граждански инициативи: Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС, Доверие и свобода, Аз ставам европеец и Създаване на Европейски орган за околната среда.

Организаторите на инициативата Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС призовават за въвеждане на QR кодове на автобусните спирки в държавите от ЕС, за да могат пътниците да имат достъп до информация в реално време.

С инициативата Доверие и свобода се призовава за мерки по отношение на информираното съгласие, човешкото достойнство, свободата и телесната автономност. По-специално, тя се отнася до правото на вземане на информирани решения относно възможностите за здравно обслужване и лечение.

 Аз ставам европеец: ЕГИ за свързване на националното и европейското гражданство има за цел да се въведе право на образование в областта на европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и върховенството на закона и това да бъде подкрепено чрез редица изисквания.

Организаторите на инициативата Създаване на Европейски орган за околната среда призовават за създаване на Европейски орган за околната среда, който да има правомощия да издава обвързващи административни решения, да наблюдава дейностите, оказващи въздействие върху околната среда, и да налага санкции за замърсяване на околната среда.

С тези 4 нови инициативи броят на инициативите, регистрирани през 2023 г., се увеличава на 11. Организаторите им разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?