Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Начало

Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме. Вижте каква е процедурата стъпка по стъпка
Ако обмислите да започнете инициатива, консултирайте се с Форум на Европейската гражданска инициатива за правни и практически съвети.
Европейската гражданска инициатива – твое право като гражданин на ЕС

Последни новини

New initiative registered
  • 13/05/2024

Регистрация на нова инициатива: „Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове“

На 13 май Европейската комисия регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове. С нея се отправя призив Комисията да укрепи пакета „Подготвени за цел 55“ и системата на ЕС за ценообразуване на въглеродните емисии, както и за преразпределяне на значителна част от приходите от ценообразуване на въглеродните емисии към домакинствата с ниски доходи, укрепване на Социалния фонд на ЕС за климата и насърчаване на създаването на „Клуб за климата“ за държавите, които желаят да приемат по-строго ценообразуване на въглеродните емисии.

Това е петата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Регистрирана е нова инициатива, чиито организатори призовават за финансова подкрепа от ЕС за безопасни и достъпни аборти

На 10 април Комисията регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „My Voice, My Choice“ — за безопасни и достъпни аборти. Нейните организатори призовават Комисията да представи предложение за финансова подкрепа на държавите членки с цел създаване на възможност за безопасно прекратяване на бременността за всеки в Европа, който няма достъп до безопасен и законен аборт.

Това е четвъртата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Комисията отличава победителите в конкурса за видеоклип „ImagineEU“

На 21 март 2024 г. победителите в конкурса „ImagineEU“ за ученици от средните училища бяха отличени по време на церемония по награждаване в Европейската комисия в Брюксел. Трите спечелили екипа от Франция, Италия и Румъния участват в тридневно учебно посещение в европейските институции. Конкурсът за видеоклипове ImagineEU е основан на концепцията за Европейската гражданска инициатива и има за цел да даде възможност на младите граждани да играят активна роля за оказване на влияние върху политиките на ЕС. Ученици на възраст между 16 и 18 години от целия ЕС бяха поканени да създадат и споделят кратки видеоклипове, представящи техните идеи за промени на европейско равнище, които могат да подобрят качеството на живот в техните общности. Гледайте спечелилите видеоклипове

Искате да научите повече и да си сътрудничите?