Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Страници на институциите на ЕС за ЕГИ

Връзки към уебсайтовете на институциите на Европейския съюз, предоставящи информация за Европейската гражданска инициатива:

Европейска комисия

Европейската комисия регистрира нови инициативи и отговоря на успешните инициативи. Тя също така управлява уебсайта на ЕГИ, Форума на ЕГИ и комуникационната кампания (заедно със своите представителства в държавите членки).

Европейски парламент

Европейският парламент организира публични изслушвания за успешните инициативи и играе роля в повишаването на осведомеността за този инструмент.

Списък на проявите на ЕП, свързани с ЕГИ

Европейски икономически и социален комитет

ЕИСК помага за повишаване на осведомеността относно европейската гражданска инициатива и за изграждането на мрежи от контакти между заинтересованите страни. Той също така организира ежегодния Ден на ЕГИ.

Европейски паспорт за демокрация

Искате да научите повече и да си сътрудничите?