Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Начало

Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме. Вижте каква е процедурата стъпка по стъпка
Ако обмислите да започнете инициатива, консултирайте се с Форум на Европейската гражданска инициатива за правни и практически съвети.
Европейската гражданска инициатива – твое право като гражданин на ЕС

Последни новини

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Нови прагове за минималния брой подписи в държавите членки за ЕГИ, регистрирани от 16 юли 2024 г. нататък

С началото на европейския парламентарен мандат 2024—2029 г. на 16 юли 2024 г. започна да се прилага преразгледаното приложение I към Регламента относно ЕГИ. В него се определя нов минимален брой поддръжници за всяка държава членка („прагове“). Тези прагове са свързани с броя на членовете на Европейския парламент (ЕП). Тъй като през новия мандат броят на членовете на ЕП се увеличи от 705 на 720, праговете също се увеличиха. За да може дадена ЕГИ да бъде разгледана от Европейската комисия, тя трябва да събере поне един милион валидни подписа и да достигне минималния брой валидни подписи в поне седем държави от ЕС. 

Тези нови прагове се прилагат за ЕГИ, регистрирани от Комисията на или след 16 юли 2024 г. Новите прагове не се прилагат за ЕГИ, регистрирани преди 16 юли 2024 г., за които продължават да важат предишните прагове.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Комисията регистрира две нови европейски граждански инициативи

На 19 юни Европейската комисия взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи.

Организаторите на инициативата Air-Quotas призовават да се създаде граждански механизъм за квоти за въглеродни емисии във всяка държава, който ще насърчи декарбонизацията на предприятията чрез потребителско търсене. Те считат, че механизмът следва да обхваща всички покупки на стоки и услуги и че първо трябва да бъде въведен за въздушния транспорт. 

Организаторите на инициативата Stop Destroying Videogames („Спрете унищожаването на видеоигрите“) призовават да се въведе изискване към издателите на видеоигри в ЕС да оставят игрите във функционално (годно за игра) състояние, за да се предотврати тяхното дистанционно блокиране.

Това са шестата и седмата инициатива, които са регистрирани през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?