Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Последни новини

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives: ‘Air-Quotas’ and ‘Stop Destroying Videogames’

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

The organisers have six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Регистрация на нова инициатива: „Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове“

На 13 май Европейската комисия регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена Да спасим планетата чрез изместване на данъчното облагане от труда към емисиите на парникови газове. С нея се отправя призив Комисията да укрепи пакета „Подготвени за цел 55“ и системата на ЕС за ценообразуване на въглеродните емисии, както и за преразпределяне на значителна част от приходите от ценообразуване на въглеродните емисии към домакинствата с ниски доходи, укрепване на Социалния фонд на ЕС за климата и насърчаване на създаването на „Клуб за климата“ за държавите, които желаят да приемат по-строго ценообразуване на въглеродните емисии.

Това е петата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Регистрирана е нова инициатива, чиито организатори призовават за финансова подкрепа от ЕС за безопасни и достъпни аборти

На 10 април Комисията регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „My Voice, My Choice“ — за безопасни и достъпни аборти. Нейните организатори призовават Комисията да представи предложение за финансова подкрепа на държавите членки с цел създаване на възможност за безопасно прекратяване на бременността за всеки в Европа, който няма достъп до безопасен и законен аборт.

Това е четвъртата инициатива, регистрирана през 2024 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Комисията отличава победителите в конкурса за видеоклип „ImagineEU“

На 21 март 2024 г. победителите в конкурса „ImagineEU“ за ученици от средните училища бяха отличени по време на церемония по награждаване в Европейската комисия в Брюксел. Трите спечелили екипа от Франция, Италия и Румъния участват в тридневно учебно посещение в европейските институции. Конкурсът за видеоклипове ImagineEU е основан на концепцията за Европейската гражданска инициатива и има за цел да даде възможност на младите граждани да играят активна роля за оказване на влияние върху политиките на ЕС. Ученици на възраст между 16 и 18 години от целия ЕС бяха поканени да създадат и споделят кратки видеоклипове, представящи техните идеи за промени на европейско равнище, които могат да подобрят качеството на живот в техните общности. Гледайте спечелилите видеоклипове

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Последващи действия във връзка с успешната ЕГИ „Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията“  

На 21 февруари и 12 март Европейската комисия публикува покана за предоставяне на данни и обществена консултация. Целта е да се съберат мнения и експертни становища относно екологичните, социалните и икономическите последици от евентуална забрана на продажбата на отрязани перки на акули в ЕС и на международната търговия с тях, както и обратна информация относно потенциалните варианти на политиката за по-добра защита на акулите и свързаните с тях морски екосистеми. 

Целта е да се гарантира най-информираният, приобщаващ и прозрачен начин за вземане на решения относно последващите действия във връзка с внесената през 2023 г. европейска гражданска инициатива Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Окончателно решение на Съда на ЕС относно решението на Комисията във връзка с регистрацията на ЕГИ „Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури“ (C-54/22 P)

На 22 февруари 2024 г. Съдът на ЕС постанови решението си по дело C-54/22 P, Румъния/Комисия. Решението на Комисията от 2019 г. да регистрира частично европейската гражданска инициатива (ЕГИ) Политика на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури се потвърждава след отхвърлянето на жалбата на Румъния.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Резултати от видеоконкурса за училища ImagineEU

В рамките на конкурса за видеоклипове ImagineEU, стартирал през октомври 2023 г., младите европейци бяха поканени да помислят за конкретни идеи, които биха могли да са от полза за гражданите в целия ЕС — подобно на европейска гражданска инициатива.    

 Журито избра трите най-добри видеоклипа. Те са изпратени от екипи от ученици от Франция, Италия и Румъния. Наградата за екипите е учебно пътуване до Брюксел през март.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Последваща среща на представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“ с Европейската комисия

На 9 февруари 2024 г. Стела Кириакиду, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, се срещна с представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“.

На срещата комисарят представи отговора на Комисията на тази инициатива, приет на 7 декември 2023 г., и отговори на въпросите на организаторите. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Комисията регистрира частично „European Cannabis Initiative“

На 6 февруари Комисията регистрира европейската гражданска инициатива под надслов European Cannabis Initiative (Европейска инициатива за канабиса).

Организаторите призовават Комисията: i) да свика трансевропейско гражданско събрание относно политиките във връзка с канабиса, включително по въпросите на санкциите и съгласуваността на политиките на държавите членки; ii) да насърчава достъпа до канабис за медицински цели и да позволи транспортирането на канабис и неговите производни, предписани за терапевтични цели, за да се гарантира пълноценното упражняване на правото на здраве; iii) да задели необходимите ресурси за изследване на терапевтичните свойства на канабиса. 

Комисията стигна до заключението, че инициативата може да бъде регистрирана само по отношение на втората и третата цел, тъй като само тези цели отговарят на изискванията за регистрация. Комисията трябваше да откаже регистрацията на първата цел на инициативата, тъй като тя попада извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правния актове на Съюза.

Частичната регистрация е резултат от двуетапна процедура, на първия етап от която организаторите бяха приканени да изменят първоначалната си инициатива, като вземат предвид предварителната оценка на Комисията. 

Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

IT developments
  • 31/01/2024

Подписването на ЕГИ с електронна самоличност е възможно в 17 държави

Полските граждани могат вече да използват eID (Profil Zaufany/mObywatel), за да подкрепят граждански инициативи в Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Полша е седемнадесетата държава от ЕС, която прави възможно използването на национална система за електронна самоличност за подписване на Европейски гражданска инициативи. Вижте положението за всички държави от ЕС. 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?