Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Последни новини

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Последваща среща на представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“ с Европейската комисия

На 9 февруари 2024 г. Стела Кириакиду, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, се срещна с представителите на успешната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“.

На срещата комисарят представи отговора на Комисията на тази инициатива, приет на 7 декември 2023 г., и отговори на въпросите на организаторите. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Комисията регистрира частично „European Cannabis Initiative“

На 6 февруари Комисията регистрира европейската гражданска инициатива под надслов European Cannabis Initiative (Европейска инициатива за канабиса).

Организаторите призовават Комисията: i) да свика трансевропейско гражданско събрание относно политиките във връзка с канабиса, включително по въпросите на санкциите и съгласуваността на политиките на държавите членки; ii) да насърчава достъпа до канабис за медицински цели и да позволи транспортирането на канабис и неговите производни, предписани за терапевтични цели, за да се гарантира пълноценното упражняване на правото на здраве; iii) да задели необходимите ресурси за изследване на терапевтичните свойства на канабиса. 

Комисията стигна до заключението, че инициативата може да бъде регистрирана само по отношение на втората и третата цел, тъй като само тези цели отговарят на изискванията за регистрация. Комисията трябваше да откаже регистрацията на първата цел на инициативата, тъй като тя попада извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правния актове на Съюза.

Частичната регистрация е резултат от двуетапна процедура, на първия етап от която организаторите бяха приканени да изменят първоначалната си инициатива, като вземат предвид предварителната оценка на Комисията. 

Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подписи. 

IT developments
  • 31/01/2024

Подписването на ЕГИ с електронна самоличност е възможно в 17 държави

Полските граждани могат вече да използват eID (Profil Zaufany/mObywatel), за да подкрепят граждански инициативи в Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Полша е седемнадесетата държава от ЕС, която прави възможно използването на национална система за електронна самоличност за подписване на Европейски гражданска инициативи. Вижте положението за всички държави от ЕС. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Комисията регистрира две нови европейски граждански инициативи

На 24 януари Европейската комисия реши да регистрира две европейски граждански инициативи.

Инициативата „Забрана на практиките за трансформация в Европейския съюз“ призовава за забрана на интервенциите, насочени към промяна, потискане или ограничаване на сексуалната ориентация, половата идентичност и/или изразяването на половата принадлежност на ЛГБТИК+ гражданите.

В „Европейската гражданска инициатива в защита на селското стопанство и на икономиката на селските райони в Европа“ се призовава за защита на европейското селско стопанство и на икономиката на селските райони чрез регулаторна рамка, основана на няколко елемента, включително приоритетно използване на земеделска земя за производство на храни, гарантиране на продоволствена независимост и справяне с проблемите на хранителната верига и високите цени. 

Организаторите разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Конкурс за видеоматериали ImagineEU — публичното гласуване ще продължи до 28 януари 2024 г.

Публичното гласуване за конкурса „ImagineEU“ започна на 20 декември. Учениците от последните две години на средното училище бяха помолени да представят в кратък видеоклип конкретните си идеи, които биха могли да бъдат от полза за гражданите в целия Европейски съюз, подобно на Европейската гражданска инициатива. 

Вече можете да гледате видеоклиповете, изготвени от учениците, и да гласувате за предпочитаните от вас видеоклипове. Можете да гласувате за всички видеоклипове, които харесвате — до 28 януари 2024 г.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Европейската комисия отговаря на инициативата „Европа без кожи“

Днес Европейската комисия публикува своя отговор на европейската гражданска инициатива Европа без кожи, която е десетата успешна инициатива, подкрепена от над 1 милион души в целия ЕС. Инициативата събра над 1,5 милиона валидни подписа и достигна необходимите прагове в 18 държави членки.

Прочетете съобщението на Комисията.

ECI logo
  • 06/12/2023

Комисията приема доклад за прегледа на ЕГИ

Днес Комисията прие първия си докладза прилагането на преразгледания Регламент относно европейската гражданска инициатива. В доклада се представя напредъкът, постигнат след преразглеждането на регламента през 2020 г., и се обявява набор от практически мерки за по-нататъшно подобряване на функционирането на ЕГИ и участието на европейските граждани в демократичните процеси в ЕС. Вижте специалната уебстраница и основни данни за периода на докладване.

IT developments
  • 01/12/2023

Актуализация на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

Налична е нова версия на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, използвана за онлайн събиране на подписи за отделните европейски граждански инициативи. Потребителите ще забележат различни подобрения, например в облика или в картата на Европа с информация за броя на поддръжниците по държави. Тъй като използването на средства за електронна идентификация (eID) става все по-популярно, потребителите вече могат лесно да видят до кои национални схеми за електронна идентификация имат достъп.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Комисията регистрира четири нови европейски граждански инициативи

На 8 ноември 2023 г. Комисията регистрира следните четири европейски граждански инициативи: Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС, Доверие и свобода, Аз ставам европеец и Създаване на Европейски орган за околната среда.

Организаторите на инициативата Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС призовават за въвеждане на QR кодове на автобусните спирки в държавите от ЕС, за да могат пътниците да имат достъп до информация в реално време.

С инициативата Доверие и свобода се призовава за мерки по отношение на информираното съгласие, човешкото достойнство, свободата и телесната автономност. По-специално, тя се отнася до правото на вземане на информирани решения относно възможностите за здравно обслужване и лечение.

 Аз ставам европеец: ЕГИ за свързване на националното и европейското гражданство има за цел да се въведе право на образование в областта на европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и върховенството на закона и това да бъде подкрепено чрез редица изисквания.

Организаторите на инициативата Създаване на Европейски орган за околната среда призовават за създаване на Европейски орган за околната среда, който да има правомощия да издава обвързващи административни решения, да наблюдава дейностите, оказващи въздействие върху околната среда, и да налага санкции за замърсяване на околната среда.

С тези 4 нови инициативи броят на инициативите, регистрирани през 2023 г., се увеличава на 11. Организаторите им разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?