Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Българско училище по политика

Дейност в България
Организация посланик

Българското училище по политика „Димитър Паница“ е неправителствена организация с нестопанска цел, която обучава политическите и гражданските лидери на България от 2001 г. насам. 

Неговата мисия е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националните, европейските и световните политически и обществени процеси, водени от съвременни демократични ценности, като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?