Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Bruno Kaufmann, Initiative and Referendum Institute Europe

Verksam i Sverige
Ambassadör – privatperson

Image of Bruno Kaufmann
Bruno Kaufmann

Follow on

Bruno Kaufmann är ordförande för Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) som sedan 2001 arbetar med att stödja det europeiska medborgarinitiativet med forskning, publikationer, utbildningsprojekt och politisk rådgivning.

Som ordförande för Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) leder Bruno organisationens arbete med forskning och utbildning om förfaranden och praxis för modern direktdemokrati.

Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) grundades 2001. Det är en europeisk tankesmedja som arbetar med att öka kunskapen om direktdemokratins teori och praxis bland politiker, medier, icke-statliga organisationer, akademiker och allmänheten i och utanför Europa. Ett av de viktigaste resultaten av det arbetet är det första transnationella verktyget för direktdemokrati: det europeiska medborgarinitiativet som inrättades 2011. IRI Europe är i dag ett erkänt forsknings- och utbildningsinstitut med inriktning på medborgarinitiativ och folkomröstningar i hela Europa.

Bruno Kaufmann är statsvetare och har arbetat för lokala förvaltningar och rådgivit nationella förvaltningar och internationella organisationer. Han står också bakom det europeiska demokratipasset med information och vägledning om alla aspekter av modern europeisk demokrati i syfte att främja allmänhetens deltagande i hela EU.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?