Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Proširite glas!

Kao građanin EU-a možete pokrenuti europsku građansku inicijativu, pridružiti joj se ili podržati potpisom inicijativu koja je u tijeku.

Možete se uključiti i u širenje informacija o instrumentu europske građanske inicijative tako da se s njim bolje upoznaju i drugi. Iskoristite svoje komunikacijske kanale kako biste na društvenim mrežama promicali europsku građansku inicijativu!

Jeste li spremni da nam pomognete proširiti glas? Dokument u nastavku (samo na engleskom jeziku) donosi kontekst i savjete za širenje poruke o europskoj građanskoj inicijativi.

Na stranici s komunikacijskim materijalima dostupno je i mnoštvo višejezičnih izvora – možete ih preuzeti ili u njima pronaći inspiraciju za svoje potrebe.

Naposljetku, saznajte više o programu ambasadora europske građanske inicijative. Oni svojim radom šire glas o europskoj građanskoj inicijativi i pokazuju građanima kako da se bore za ciljeve do kojih im je stalo.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?