Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Популяризирайте ЕГИ

Като гражданин на ЕС можете да започнете или да се присъедините към европейски граждански инициативи или да подпишете текущи инициативи.

Можете също така да се включите в популяризирането на инструмента Европейска гражданска инициатива. Използвайте своите контакти и комуникационни канали, за да популяризирате ЕГИ!

Готови ли сте да започнете и да помогнете за популяризирането на ЕГИ? Документът по-долу (само на английски език) съдържа контекст и съвети за разпространение на информацията за Европейската гражданска инициатива.

Разгледайте и комуникационните материали, достъпни на много езици — можете да ги използвате или да почерпите вдъхновение от тях.

И накрая, вижте програмата на посланиците на Европейската гражданска инициатива. Посланиците на ЕГИ допринасят за разпространението на информация за Европейската гражданска инициатива и за предоставянето на възможности на гражданите да предприемат действия в областите, от които се интересуват.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?