Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Povijest

Video Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora u povodu 10. godišnjice europske građanske inicijative.

2023. 

  • Prema članku 11. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi upotreba pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja dopuštena je samo za inicijative registrirane prije 31. prosinca 2022. Građanske inicijative registrirane nakon 1. siječnja 2023. potporu putem interneta mogu prikupljati samo upotrebom središnjeg sustava internetskog prikupljanja (i dalje je dopušteno prikupljanje potpisa na papirnatim obrascima). Taj sustav osigurava Europska komisija. 
  • Komisija je 6. prosinca 2023. donijela prvo izvješće o primjeni Uredbe (EU) 2019/788.  

2020.

2019.

Europski parlament i Vijeće donose nova pravila.

Zakonodavni postupak za donošenje novih pravila:

Ostalo:

Factsheet
Engleski
(228.77 KB - PDF)
Preuzmi

2018.

Komisija donosi drugo izvješće o primjeni Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi.

2017.

Nakon preispitivanja koje je počelo 2015. Komisija donosi prijedlog novih pravila o europskoj građanskoj inicijativi.

Staff working document
Engleski
(1.35 MB - PDF)
Preuzmi

Priprema prijedloga Komisije:

Stakeholder consultation - summary report
Engleski
(202.19 KB - PDF)
Preuzmi
Public consultation - report
Engleski
(431.34 KB - PDF)
Preuzmi
Open public consultation - replies
Engleski
(7.73 MB - ZIP)
Preuzmi
Stakeholder consultation strategy
Engleski
(94.63 KB - PDF)
Preuzmi
Study on data requirements
Engleski
(2.31 MB - PDF)
Preuzmi
Etude données - résumé
Engleski
(884.53 KB - PDF)
Preuzmi
Study eID
Engleski
(6.74 MB - PDF)
Preuzmi
OCS TS
Engleski
(3.51 MB - PDF)
Preuzmi

Ostali doprinosi preispitivanju:

Ombudsman suggestions
Engleski
(218.51 KB - PDF)
Preuzmi
ICT impact study
Engleski
(2.93 MB - PDF)
Preuzmi

2015.

Komisija donosi prvo izvješće o primjeni Uredbe o građanskoj inicijativi i počinje preispitivanje pravila.

2012.

Početak primjene pravila o europskoj građanskoj inicijativi.

2011.

Europski parlament i Vijeće donose Uredbu o građanskoj inicijativi: Uredba (EU) No 211/2011

Zakonodavni postupak za donošenje Uredbe:

2009.

Na snagu stupa Ugovor iz Lisabona (kojim se uvodi europska građanska inicijativa).

Institucije EU-a počinju pripremati pravila i postupke za taj novi instrument.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?