Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Forum europske građanske inicijative

Na Forumu europske građanske inicijative naći ćete praktične informacije i savjete o europskoj građanskoj inicijativi (EGI), a možete i raspravljati o svim srodnim temama.  

Forum europske građanske inicijative

Ako ste sadašnji ili potencijalni organizator europske građanske inicijative, znanstvenik ili osoba koja treba praktične informacije o europskoj građanskoj inicijativi, na Forumu ćete pronaći korisne sadržaje. Na primjer: priče o uspješnim inicijativama, infografike, smjernice, internetski tečaj, objave na blogu ili snimke internetskih seminara. 

Putem modula „Zatražite savjet” na Forumu možete zatražiti i besplatan pravni savjet ili savjet o vođenju kampanje za svoju inicijativu. 

U ime Europske komisije i na temelju ugovora s njom Forumom upravlja Europska služba za građansku akciju (engl. „European Citizen Action Service”, ECAS). 

ECI Forum
European Citizens' Initiative Forum

 

 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?