Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An scéal a scaipeadh

I do cháil mar shaoránach den Aontas Eorpach, féadfaidh tú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a thosú, sin nó ceann atá ar siúl cheana féin a shíniú nó páirt a ghlacadh ann.

Féadfaidh tú freisin páirt a ghlacadh tríd an scéal a scaipeadh chun gur fearr aitheanta a bheidh uirlis an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh. Labhair amach agus bain úsáid as do bhealaí cumarsáide chun an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chur chun cinn i measc do líonraí féin!

An bhfuil tú réidh le tosú agus cuidiú chun an scéal a scaipeadh? Sa doiciméad atá le fáil thíos (i mBéarla amháin) tugtar comhthéacs, leideanna agus cleasanna chun cur le teachtaireacht an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

Is iomaí acmhainn ilteangach atá le fáil ar leathanach na n-ábhar cumarsáide – is féidir leat iad a athúsáid nó spreagadh a fháil do do chomhthéacs féin.

Ar deireadh, féach an clár ambasadóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. Cuidíonn Ambasadóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh chun an scéal a scaipeadh faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus chun na saoránaigh a chumhachtú le gníomhú ar na cúiseanna is cás leo.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?