Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Regulatorni okvir

Upućivanja u Ugovorima

Ugovor o Europskoj uniji, članak 11. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, članak 24.


Pravila

opća pravila (od 1. siječnja 2020.) – Uredba (EU) 2019/788ažurirana verzija Priloga I.

pravila o internetskom prikupljanju potpisa (od 1. siječnja 2020.) – Uredba (EU) 2019/1799

Za inicijative registrirane do 31. prosinca 2019. još djelomično vrijede stara pravila:

Obavijest o prijelaznim mjerama povezanima s novom Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020.:

Transition_HR
hrvatski
(196.06 KB - PDF)
Preuzmi

Vidjeti i Povijest europske građanske inicijative.

Preispitivanje koje provodi Komisija

Europska komisija dužna je periodično preispitivati funkcioniranje europske građanske inicijative i o tome izvijestiti Europski parlament i Vijeće. 

Komisija je 6. prosinca 2023. donijela prvo izvješće o primjeni Uredbe (EU) 2019/788.  

Izvješća o primjeni prve Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi (Uredba (EU) br. 211/2011) dostupna su na stranici Povijest europske građanske inicijative.

Odbor

Odbor pomaže Komisiji oko tehničkih specifikacija za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja (utvrđene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1799).

Informacije o sastancima odbora možete naći u Komisijinu registru komitologije.

Stručna skupina

Stručna skupina koordinira način primjene europske građanske inicijative s državama članicama EU-a.

Sastavljena je od predstavnika relevantnih nacionalnih tijela.

Više informacija o sastancima stručne skupine možete naći ovdje.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?