Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Početna

Sada možete konkretnije doprinijeti oblikovanju politika koje utječu na vaš život. Europska građanska inicijativa jedinstven je instrument koji vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da predloži nove propise i tako sudjelujete u oblikovanju EU-a. Ako se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa, Komisija odlučuje koje će mjere poduzeti. Postupak korak po korak
Ako želite pokrenuti inicijativu, savjetujte se s Forumom europske građanske inicijative za pravne i praktične savjete.
Europska građanska inicijativa: pravo koje imate kao građani EU-a 

Najnovije vijesti

New initiative registered
  • 08/11/2023

Komisija registrirala četiri nove europske građanske inicijative

Komisija je 8. studenoga 2023. registrirala četiri europske građanske inicijative pod nazivima: „EU Live Bus Stop Info”, „Povjerenje i sloboda”, „Budimo Europljani” i „Osnivanje Europskog tijela za okoliš”.

Inicijativom „EU Live Bus Stop Info” poziva se na postavljanje QR kodova na autobusnim stajalištima u svim državama članicama EU-a kako bi se putnicima omogućio pristup informacijama u stvarnom vremenu.

Inicijativom „Povjerenje i sloboda” poziva se na donošenje mjera u pogledu informiranog pristanka, ljudskog dostojanstva, slobode i tjelesne autonomije. Konkretno, riječ je o pravu na donošenje informiranih odluka o mogućnostima zdravstvene zaštite i liječenja.

 „Budimo Europljani: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog državljanstva i europskog građanstva” ima za cilj uvesti pravo na obrazovanje o europskom građanstvu, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava te to poduprijeti uvođenjem brojnih zahtjeva.

Inicijativom „Osnivanje Europskog tijela za okoliš” poziva se na osnivanje Europskog tijela za okoliš koje bi bilo ovlašteno za donošenje obvezujućih administrativnih odluka, praćenje aktivnosti s učinkom na okoliš i izricanje sankcija za onečišćenje okoliša.

Uz te četiri nove inicijative broj inicijativa registriranih 2023. povećao se na 11. Njihovi organizatori imaju rok od šest mjeseci za početak prikupljanja izjava o potpori.

 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?