Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Način rada

Step by step
1

Prvi korak: priprema

Prije pokretanja inicijative dobro je razmotriti neke od najvažnijih praktičnih aspekata, među ostalim sljedeće:

Detaljne savjete o svim tim pitanjima možete pronaći na Forumu europske građanske inicijative.

How it works Step 1
2

Drugi korak: registracija inicijative

Prije nego što započnete prikupljati potpise za inicijativu, morate od Komisije zatražiti da je registrira.

U tu ćete svrhu morati:

 • otvoriti račun organizatora, s pomoću kojega ćete upravljati inicijativom i kontaktirati s Komisijom tijekom trajanja inicijative.
 • na jednom od službenih jezika EU-a dostaviti opis svoje inicijative, zajedno s podacima i relevantnim dokumentima o skupini organizatora, primljenim sredstvima itd.

Komisija nije dužna registrirati sve inicijative, već registrira samo one koje ispunjavaju određene kriterije.
Nakon što zatražite registraciju inicijative, procijenit ćemo hoćemo li je prihvatiti ili ne.
Odgovor ćete dobiti u roku od dva mjeseca (ili, u nekim slučajevima, četiri mjeseca).
Ako prihvatimo vaš zahtjev za registraciju inicijative, bit će objavljen ovdje.

How it works Step 2
3

Treći korak: prikupljanje izjava o potpori

Inicijativi potporu treba dati barem milijun ljudi,
pri čemu je u najmanje sedam zemalja EU-a potrebno prikupiti najmanji propisani broj potpisa.
Potpisnici moraju ispuniti obrazac izjave o potpori.

Izjave o potpori možete prikupljati:

Ti su obrasci dostupni na svim službenim jezicima EU-a.

Rokovi

Kad budete spremni za pokretanje kampanje, morat ćete odrediti datum početka
(najkasnije šest mjeseci od datuma registracije inicijative) te o tome obavijestiti Komisiju najkasnije 10 radnih dana prije tog datuma.
Nakon toga u roku od 12 mjeseci morate prikupiti minimalan broj izjava o potpori.

Tko može potpisati izjavu o potpori?

Da bi mogla potpisati izjavu o potpori, osoba mora:

SAVJET – Bolje je prikupiti više potpisa nego što vam je potrebno. Može se dogoditi da tijela u državama članicama ne mogu potvrditi sve izjave o potpori koje dostavite. Tijekom postupka prikupljanja potpisa morate se pridržavati pravila o zaštiti podataka.

Više informacija o prikupljanju potpisa

How it works Step 3
4

Četvrti korak: provjera izjava o potpori

Ako u 12 mjeseci uspijete prikupiti dovoljno potpisa, razvrstajte ih po državljanstvu i pošaljite ih na provjeru nadležnim tijelima svake od tih država članica EU-a.

To morate učiniti u roku od tri mjeseca.

Tijela potom u roku od tri mjeseca moraju provjeriti koje su izjave o potpori valjane (za to će vam izdati potvrdu).

SAVJET – Ako se za prikupljanje izjava o potpori koristite Komisijinim središnjim internetskim sustavom, za njihovo prosljeđivanje nacionalnim tijelima (i izjave u papirnatom obliku i one prikupljene putem interneta) možete iskoristiti naš sustav sigurne razmjene datoteka. To prosljeđivanje obavlja Komisija.

Više o provjeri izjava o potpori.

How it works Step 4
5

Peti korak: podnošenje inicijative

Nakon zadnje potvrde od nacionalnih tijela, u roku od tri mjeseca inicijativu trebate podnijeti Komisiji, zajedno s informacijama o potpori i financiranju koje ste primili za inicijativu.

Više informacija o podnošenju inicijative.

How it works Step 5
6

Šesti korak: odgovor

Nakon što podnesete inicijativu, započet će njezino ispitivanje.

 • U roku od mjesec dana

  sastat ćete se s predstavnicima Komisije kako biste pobliže objasnili o čemu je riječ u inicijativi.
   
 • U roku od tri mjeseca

  imat ćete priliku predstaviti svoju inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu. Parlament može održati i raspravu na plenarnoj sjednici, nakon čega može donijeti rezoluciju o vašem prijedlogu.
   
 • U roku od šest mjeseci

  Komisija će se izjasniti hoće li, i što, poduzeti kao odgovor na vašu inicijativu i navesti razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera. Odgovor se daje u obliku komunikacije koju službeno donose povjerenici i objavljuje se na svim službenim jezicima EU-a.

Više informacija o odgovoru Komisije.

How it works Step 6
>

Daljnji koraci

Zakonodavstvo

Ako Komisija smatra da je primjeren odgovor na vašu inicijativu donošenje zakonodavnog akta, počet će pripremati službeni prijedlog. Za to mogu biti potrebne pripremne radnje, kao što su javna savjetovanja, procjene učinka itd. Nakon što ga Komisija donese, prijedlog se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću EU-a (ili u nekim slučajevima samo Vijeću), koji ga moraju donijeti da bi ušao u zakonodavstvo.

Druge mjere

Komisija nije dužna podnijeti prijedlog zakonodavnog akta. Čak i ako je njezin odgovor pozitivan, najprikladnije daljnje mjere u vezi s inicijativom možda nisu zakonodavne. Postoji niz drugih mjera koje su možda prikladnije.

Daljnje postupanje

Mjere koje poduzme Komisija može ocijeniti Europski parlament.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?