Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Komplet edukativnih materijala o europskoj građanskoj inicijativi

Komplet edukativnih materijala za škole „Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative”

Cilj je kompleta edukativnih materijala učenicima pružiti znanje i vještine koje će im omogućiti da budu aktivni i angažirani građani EU-a, i to s pomoću europske građanske inicijative. Kad završe tečaj, učenici će imati jasnu predodžbu o svrsi građanske inicijative, njezinu funkcioniranju, načinu na koji se ona uklapa u širi kontekst demokracije u Europskoj uniji te kako je mogu iskoristiti za promjene u svijetu. 

Komplet je osmišljen za srednje škole i može se fleksibilno upotrebljavati u građanskom odgoju ili pri obradi odgovarajućih tema. Bit će dostupan na svim službenim jezicima EU-a. Komplet se može upotrebljavati na nacionalnom jeziku, na nastavi stranog jezika ili u okviru integriranog učenja jezika i nastavnog sadržaja (CLIL).  

Iskustva nastavnika:  

„Meni i mojim učenicima najviše se svidjela činjenica da su na zanimljiv i sažet način mnogo toga naučili o temi koja je zanemarena u školama. Referentni materijali dostupni na internetskim stranicama EU-a vrlo su prikladni za učeničke aktivnosti. Učenici su dobili konkretne zadatke i resurse. Tako su krenuli u istraživanje, a da pritom nisu bili preopterećeni informacijama.”

– nastavnik u srednjoj školi iz Poljske koji je testirao komplet 

 

„Pitao sam učenike kako su im se svidjeli materijali i moram reći da su vrlo zadovoljni. Prije toga nisu mnogo znali o europskoj građanskoj inicijativi i materijali su im bili vrlo zanimljivi. Posebno im se svidjela činjenica da sami istražuju i potom sve to prezentiraju, a vrlo su zadovoljni i videozapisima, koje smatraju kratkima i jasnima.”

– nastavnik u srednjoj školi iz Španjolske koji je testirao komplet 

Kratak pregled obrazovnog alata

Što je europska građanska inicijativa?

Europska građanska inicijativa građanima EU-a omogućuje da utječu na politike EU-a i da njegovim institucijama istaknu pitanja koja su im najvažnija. U građanskim inicijativama sudjeluju osobe iz različitih država članica EU-a kako bi prikupile potpise i pozvale Europsku komisiju da predloži akte u područjima u kojima je Komisija ovlaštena djelovati. Na taj način građani na koje se propisi EU-a primjenjuju mogu pokrenuti političke rasprave i istaknuti teme koje ih povezuju iako ih granice razdvajaju. Instrument europske građanske inicijative pokrenut je 2012., a sad se vide prvi rezultati – nekoliko inicijativa urodilo je konkretnim zakonodavnim prijedlozima Europske komisije. 

 

Što sadržava komplet edukativnih materijala?

Komplet edukativnih materijala sastoji se od četiri tematska modula, od kojih svaki ima različit fokus te s općenitijih informacija o Europskoj uniji prelazi na konkretne informacije i aktivnosti povezane s europskom građanskom inicijativom, kako slijedi: 

 1. Kratki uvod o Europskoj uniji 
 2. Demokracija u Europskoj uniji 
 3. Europska građanska inicijativa 
 4. Razvoj i promicanje europske građanske inicijative 

 

Komplet edukativnih materijala uključuje sljedeće:

 • Paket za nastavnike, uključujući upute za svaku lekciju, odgovore na pitanja, dodatne informacije i poveznice za daljnja istraživanja. 
 • Paket za učenike koji se može upotrebljati u razredu ili kod kuće kao ponavljanje i daljnje istraživanje. Poveznice na relevantne internetske stranice koje su dostupne na svim službenim jezicima EU-a. 
 • Prezentacije u PowerPointu za uporabu u razredu, uključujući tekst i videozapis (fakultativno). 
 • Poveznice na videodatoteke. Svi videozapisi koji se upotrebljavaju u modulu dostupni su na svim službenim jezicima EU-a. 
 • Fakultativne aktivnosti za svaku lekciju u obliku projektnog rada. 
 • Informativni članak za daljnje istraživanje povijesti Europske unije. 
 • Informativni članak o područjima djelovanja EU-a. 
 • Izlazni kviz. 

 

Koji se metodološki pristupi primjenjuju?

Materijal je osmišljen za nekoliko metoda podučavanja/učenja: 

 • Izravno predstavljanje 
 • Rasprava u skupini 
 • Grupni rad 
 • Projektni rad 
 • Samostalno učenje 
 • Istraživački rad 
 • Rješavanje problema 
 • Igra uloga 
 • Snimanje 

Preuzmite materijale iz kompleta

 

Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - PAKET ZA NASTAVNIKE
hrvatski
(1.14 MB - PDF)
Preuzmi
Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - PAKET ZA UČENIKE
hrvatski
(1.09 MB - PDF)
Preuzmi
Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - Lekcija 1
hrvatski
(35.3 MB - PPTX)
Preuzmi
Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - Lekcija 2
hrvatski
(88.84 MB - PPTX)
Preuzmi
Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - Lekcija 3
hrvatski
(102.03 MB - PPTX)
Preuzmi
Demokracija EU-a na djelu – Iznesite svoje mišljenje s pomoću europske građanske inicijative - Lekcija 4
hrvatski
(4.09 MB - PPTX)
Preuzmi

 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?