Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Úvodní stránka

Získejte větší vliv na politická témata, která se vás týkají. Evropská občanská iniciativa je jedinečným způsobem, jak se podílet na utváření EU a vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby navrhla nové právní předpisy. Jakmile se v rámci iniciativy nasbírá milion podpisů, Komise rozhodne, jaká opatření přijme.Pokyny k jednotlivým krokům
Pokud uvažujete o zahájení iniciativy, právní a praktické rady najdete v Fóru evropské občanské iniciativy.
Evropská občanská iniciativa: Vaše právo jakožto občana EU

Aktuality

IT developments
  • 16/07/2024

Nové minimální limity pro počet platných podpisů u evropských občanských iniciativ registrovaných od 16. července 2024

S počátkem volebního období Evropského parlamentu 2024–2029 se od 16. července 2024 začíná uplatňovat revidovaná příloha I nařízení o evropské občanské iniciativě. Příloha stanoví nové minimální limity pro počet podpisů na členský stát (též uváděné jako prahové hodnoty). Tyto limity jsou odvozeny od počtu poslanců jednotlivých v Evropském parlamentu. Počet poslanců EP se v novém volebním období zvýšil ze 705 na 720, a proto se zvýšily též prahové hodnoty. Aby mohla být evropská občanská iniciativa předložena Evropské komisi k přezkumu, musí organizátoři shromáždit alespoň jeden milion platných podpisů a tento minimální počet platných podpisů musí splnit nejméně v sedmi zemích EU. 

Tyto nové minimální limity se vztahují na evropské občanské iniciativy registrované Komisí od 16. července 2024 a dále. Nové minimální počty se nevztahují na evropské občanské iniciativy registrované před 16. červencem 2024, u nichž se nadále uplatňují předchozí prahové hodnoty.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Evropská komise zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy

19. června vydala Evropská komise rozhodnutí zaregistrovat 2 nové evropské občanské iniciativy:

Iniciativa Air-Quotas (Vzdušné kvóty) vyzývá k zavedení mechanismu občanských uhlíkových kvót v každé zemi, který bude motivovat podniky k dekarbonizaci prostřednictvím spotřebitelské poptávky. Organizátoři mají za to, že mechanismus by se měl vztahovat na veškeré nákupy zboží a služeb, počínaje leteckou dopravou. 

Iniciativa Stop Destroying Videogames (Zastavte ničení videoher) vyzývá k zavedení požadavku, aby vydavatelé v EU ponechávali videohry ve funkčním (hratelném) stavu a přestali je na dálku deaktivovat.

Jedná se o šestou a sedmou iniciativu, které byly v roce 2024 zaregistrovány. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nově zaregistrovaná iniciativa: „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“

Komise zaregistrovala 13. května 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“. Organizátoři svou iniciativou vyzývají Komisi, aby posílila balíček „Fit for 55“ a systém EU pro stanovování cen uhlíku, přerozdělila podstatnou část příjmů ze stanovování cen uhlíku domácnostem s nízkými příjmy, posílila Sociální klimatický fond EU a aby podpořila zřízení „klimatického klubu“, do něhož by mohly vstoupit země, které chtějí zavést důkladnější systém stanovování cen uhlíku.

Jedná se o pátou iniciativu zaregistrovanou v roce 2024. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

Hledáte poradenství a kontakty?