Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Úvodní stránka

Získejte větší vliv na politická témata, která se vás týkají. Evropská občanská iniciativa je jedinečným způsobem, jak se podílet na utváření EU a vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby navrhla nové právní předpisy. Jakmile se v rámci iniciativy nasbírá milion podpisů, Komise rozhodne, jaká opatření přijme.Pokyny k jednotlivým krokům
Pokud uvažujete o zahájení iniciativy, právní a praktické rady najdete v Fóru evropské občanské iniciativy.
Evropská občanská iniciativa: Vaše právo jakožto občana EU

Aktuality

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nově zaregistrovaná iniciativa: „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“

Komise zaregistrovala 13. května 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „Zachraňme planetu přesunutím zdanění z práce na emise skleníkových plynů“. Organizátoři svou iniciativou vyzývají Komisi, aby posílila balíček „Fit for 55“ a systém EU pro stanovování cen uhlíku, přerozdělila podstatnou část příjmů ze stanovování cen uhlíku domácnostem s nízkými příjmy, posílila Sociální klimatický fond EU a aby podpořila zřízení „klimatického klubu“, do něhož by mohly vstoupit země, které chtějí zavést důkladnější systém stanovování cen uhlíku.

Jedná se o pátou iniciativu zaregistrovanou v roce 2024. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Registrace nové iniciativy požadující finanční podporu EU na bezpečné a přístupné interrupce

Komise zaregistrovala 10. dubna 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „My Voice, My Choice: za bezpečné a přístupné interrupce“. Komise se v iniciativě vyzývá k předložení návrhu poskytování finanční podpory členským státům, aby umožňovaly podstoupit bezpečné umělé přerušení těhotenství těm ženám v Evropě, které nemají přístup k bezpečným a legálním interrupcím.

Jedná se již o čtvrtou iniciativu zaregistrovanou v roce 2024. Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Evropská komise udělila ceny vítězům soutěže „ImagineEU“ o nejlepší video

Dne 21. března 2024 získali ocenění vítězové soutěže „ImagineEU“ pro studenty středních škol. Slavnostní předání cen se konalo v sídle Evropské komise v Bruselu. Tři vítězné týmy z Francie, Itálie a Rumunska se zúčastnily třídenní studijní návštěvy v institucích EU. Videosoutěž ImagineEU vychází z koncepce evropské občanské iniciativy a jejím cílem je umožnit mladým lidem, aby se aktivně podíleli na ovlivňování politiky EU. Studenti ve věku 16–18 let z celé EU měli za úkol vytvořit a sdílet krátká videa prezentující jejich nápady na změny na evropské úrovni, které by mohly zlepšit kvalitu života v jejich komunitách. Podívejte se na vítězná videa.

Hledáte poradenství a kontakty?