Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Podcast CitizenCentral

Podcast CitizenCentral představuje různé aspekty evropských občanských iniciativ. V každém dílu (které byly natočeny v letech 2021 až 2023) organizátoři a příznivci iniciativy vysvětlují, proč je jejich iniciativa důležitá, jak vnímají zvyšující se angažovanost lidí na úrovni EU, a sdílejí s námi své tipy, jak se aktivně podílet na politických opatřeních, jež ovlivňují náš život.

Témata, na která se občanské iniciativy zaměřují, v rozhovorech komentují zástupci příslušných politických oblastí a odborníci z akademické obce.

Podcasty můžete poslouchat na Apple Podcasts, Spotify, Google PodcastsSoundCloud.

Vyjádření obsažená v podcastech odrážejí pouze názory v nich vystupujících osob a nelze je v žádném případě považovat za postoje Evropské komise ani Evropské unie.

Hosty a organizátory jednotlivých evropských občanských iniciativ vám představujeme níže.

3.2: Jaký mají evropské občanské iniciativy dopad? Příklady úspěšných iniciativ

Občané EU často požadují příklady toho, zda a jaký mají evropské občanské iniciativy dopad. V této epizodě se podrobněji zabýváme třemi iniciativami, které získaly více než 1 milion podpisů a jejichž organizátoři obdrželi odpověď od Komise. Uslyšíte komentář od organizátorů tří iniciativ: Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy, Konec doby klecové a Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejný statek, ne komodita!.  

O iniciativách jsme hovořili s úředníky Evropské komise, kteří podrobněji popsali opatření přijatá v reakci na úspěšné iniciativy.  

V roce 2023 Komise odpověděla na čtyři další úspěšné občanské iniciativy [v dubnu, červenci a prosinci].

Zveřejněná epizoda: červen 2023

3.1: Základní informace o výukových materiálech „Demokracie EU v akci“ – prezentace materiálů k evropské občanské iniciativě

V této epizodě hovoříme o pokračujícím úsilí o to, aby se evropská občanská iniciativa dostala v Evropě do obecného povědomí. Dnešním tématem jsou materiály pro středoškolské studenty. Evropská komise vytvořila soubor materiálů Demokracie EU v praxi – Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy, který na začátku roku 2023 poskytla v rámci pilotního projektu středním školám.  

Rozhovory se na téma dívají z různých úhlů: Uslyšíte poslance Evropského parlamentu Loránta Vinczeho, který byl organizátorem kampaně „Back in the Day“ a který je aktivním zastáncem výchovy k občanství, a Małgorzatu Malczykovou, učitelku angličtiny z Polska, která s materiály pracovala v rámci pilotního projektu. Silvia Kersemakersová, vedoucí týmu pro evropské občanské iniciativy v Bruselu, nám sdělila, proč vůbec materiály vznikly, a dále slyšíte názory několika mladých lidí – které mimo jiné dokládají, že prostor pro rozšíření veřejného povědomí o evropských občanských iniciativách existuje. 

Zveřejněná epizoda: červen 2023 

2.4: Za zvířata, za lidi, za planetu! Poslechněte si ty, kteří navrhují nová řešení, jak nahradit staré postupy.

V tomto díle CitizenCentral se diskutuje se dvěma organizátory evropských občanských iniciativ o živočišných produktech. Moderní technologie podle jejich slov nabízejí řešení, jak nahradit staré a neudržitelné postupy, a mohou být přínosem pro zvířata, lidi i celou planetu. 

Filippo Borsellino, organizátor iniciativy Za svět bez jatek (End the Slaughter Age), se zaměřuje na převod dotací EU z chovu hospodářských zvířat na produkci alternativ z laboratorně kultivovaných buněk a rostlin. Účastnil se i provozovatel španělského startupu, který vyrábí laboratorně kultivované alternativy masa.  

Elise Fleuryová je zástupkyní iniciativy Fur Free Europe (Evropa bez kožešin), jejímž cílem je zakázat na evropském trhu kožešinové farmy a z nich pocházející kožešinové výrobku. Kromě toho se podělila i o tipy, jak vést úspěšnou kampaň.

Zveřejněná epizoda: leden 2023

2.3: Fair pay and fair play: O Evropanech, kteří vedou kampaň za transparentnost

V tomto díle diskutují tři organizátoři občanské iniciativy z Nizozemska, Francie a Dánska. Kirsten Kossenová, organizátorka iniciativy Kvalitní oblečení, důstojné mzdy (Good Clothes, Fair Pay), požaduje přijetí právního předpisu, jenž by zajistil životní minimum pracovníkům v oděvním a obuvnickém průmyslu. Iniciativa volá po větší transparentnosti a odpovědnosti v dodavatelském řetězci s cílem snížit chudobu a bojovat proti dětské práci.   

Uslyšíte i Ronana Evaina, výkonného ředitele Football Supporters Europe a zástupce iniciativy O výhře se rozhoduje na hřišti (Win on the Pitch). Tato skupina organizátorů chce ochránit evropský model sportu a zabránit dalším pokusům vytvářet oddělené projekty typu elitní superligy. Jejich cílem je nechat oficiálně uznat společenskou hodnotu sportu v evropské společnosti a zapojit fanoušky do diskusí o jeho budoucnosti.  

A nakonec navštívíme Pernille Schriverovou z Dánska, zástupkyni iniciativy Stop 5G – Zůstat připojeni, být však chráněni (Stop 5G – Stay Connected but Protected). Tato iniciativa tlumočí obavy vznesené mnoha skupinami obyvatel a jejím cílem je řešit otázky týkající se radiového záření, životního prostředí, shromažďování údajů a dohledu nad bezdrátovým připojením.  

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Komise nijak nepotvrzuje věcnou správnost obsahu iniciativy. Za tu nese výlučnou odpovědnost skupina organizátorů. Řada tvrzení uvedených v této iniciativě je totiž v rozporu jak s množstvím vědeckých důkazů, které má Komise k dispozici, tak s hodnoceními Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, kterou Světová zdravotnická organizace pověřila posuzováním rizik pro zdraví. 

Zveřejněná epizoda: prosinec 2022

2.2: Lobbisté z řad občanů a budoucí lídři: poslechněte si názory mladých Evropanů

V této kapitole s námi hovořila skupinka Evropanů mladších 26 let z devíti různých zemí EU, kteří se podělili o své nápady týkající se voleb, tvorby politiky EU, občanského aktivismu a evropské občanské iniciativy. Prozradili nám také, které nápady by si přáli proměnit v občanské iniciativy.

Poslechli jsme si také Danielu Vancicovou z organizace Democracy International a Paca Camase ze společnosti Ipsos, která se zabývá výzkumem veřejného mínění. Daniela tvrdí, že evropská občanská iniciativa a další participativní nástroje pomáhají mladým lidem zabývat se otázkami, které je zajímají, a Paco nám poskytl nejnovější fakta a čísla o politické angažovanosti mladých lidí v EU.

Nakonec jsme vyzpovídali dva organizátory občanské iniciativy nazvané „Ukončení osvobození leteckých pohonných hmot od daně v Evropě“ (také nazývané Fairosene). Tito mladí lobbisté z řad občanů nás seznámili se svou kampaní a zamysleli se nad tím, proč měla takový úspěch.

Zveřejněná epizoda: září 2022

2.1: Recyklace a sazby DPH: O Evropanech, kteří hledají udržitelná řešení

O této epizodě

Představíme vám iniciativy „Zpětný odběr plastů“ (ReturnthePlastics) a „Zelená DPH“ (Green VAT)

Je tu druhá sezóna CitizenCentral! Uslyšíte rozhovor se dvěma organizátory občanských iniciativ, která každá zaujímá vlastní postoj k udržitelnosti a k chování spotřebitelů. Zúčastnili se též tři odborníci na klima a udržitelnost v EU.

Omar Pérez zastupující iniciativu Zpětný odběr plastů popisuje, jak organizátoři iniciativy usilují o replikaci recyklačních systémů, které již v několika zemích EU existují. Výsledky funkčních systémů se již začínají vyplácet a jejich záměrem je zavést celounijní systém zálohování na recyklaci plastových lahví a použít k tomu automaty v supermarketech. Zůstává velká otázka – kdo tenhle systém zaplatí?

Brigitta Hartmannová představuje iniciativu Zelená DPH. Ta vyzývá ke snížení daně na bioprodukty v Evropě, které jsou vyráběny udržitelným způsobem nebo jsou šetrné k životnímu prostředí. Cílem je jednak poskytnout spotřebitelům větší výběr a také povzbudit podniky, aby přehodnotily způsob produkce. Jak ale bude vypadat daňový základ, když budou všechny produkty bio?

1.7: Evropská občanská iniciativa slaví 10 let: Nové iniciativy a to nejlepší z poslední dekády

Představíme vám iniciativy „Zachraňte kosmetiku bez krutosti“, „Stop Global Warming – Bojujme proti změně klimatu stanovením ceny uhlíkových emisí“ a „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe.“

V roce 2022 jsme oslavili 10. výročí vzniku evropské občanské iniciativy. V této kapitole uslyšíte organizátory předchozích, aktuálních a rodících se iniciativ – Simonu Pronckutė, Dr. Julii Bainesovou a Virginii Fiumovou.

Iniciativa Zachraňte kosmetiku bez krutosti (Save Cruelty Free Cosmetics) doposud probíhá. Jejím cílem je zcela zakázat zkoušky přísad kosmetických přípravků na zvířatech a modernizovat vědecké postupy tak, aby zvířata k testování nebyla vůbec potřeba. Kromě toho mají její organizátoři ambici, aby tato iniciativa nasbírala 1 milion podpisů nejrychleji ze všech doposud realizovaných iniciativ.

Virginia Fiume se dva roky věnovala vedení kampaně Zastavme globální oteplování (Stop Global Warming). Sběr podpisů ukončili v létě 2021 a nyní se s námi přišla podělit o své zkušenosti. Ona a její kolegové přenesli své zkušenosti s evropskou občanskou iniciativou do projektu EUMANS.eu – a prý od nich ještě uslyšíme!

Na závěr si poslechneme organizátora vůbec první registrované evropské občanské iniciativy Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe. Jak Simona zpětně hodnotí organizování iniciativy a jak hodnotí situaci před 10 lety? Jak účast na evropské občanské iniciativě ovlivnila její život?

Pozn.: Reakce Evropské agentury pro chemické látky na zkoušky na zvířatech a kampaň PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_cs.htm

1.6: Vakcíny a autorská práva – poslechněte si Evropany, kteří bojují za změny v politikách EU

Představíme vám iniciativy „Svobodné sdílení“ (Freedom to Share) a „Právo na léčbu“ (Right to Cure)

V této kapitole podcastu CitizenCentral se hovoří o autorském právu a právech duševního vlastnictví. Gregory Engels, který zastupuje iniciativu Svobodné sdílení (Freedom to Share), má za cíl ovlivnit evropské autorské právo a legalizovat sdílení souborů prostřednictvím digitálních sítí.

Julie Steendamová vám představí iniciativu Právo na léčbu („Right to Cure“ někdy uváděnou jako „Nevydělávejte na pandemii“), která vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že všechny očkovací látky a léčba koronaviru budou dostupné všem na celém světě a bezplatně. V obou případech se během diskuse rozebírají komplikovaná témata související s dopadem právních předpisů v oblasti autorského práva a duševního vlastnictví, s naší svobodou a také náklady, které platíme.

1.5: Uvědomělí spotřebitelé– poslechněte si Evropany, kteří kreativním způsobem bojují proti změně klimatu

Představíme vám iniciativy „Zákaz reklamy a sponzorství na fosilní paliva“ a „Evropské ekoskóre“

V páté kapitole podcastu CitizenCentral si poslechneme Silvii Pastorelliovou a Antoina Thilla – dva organizátory iniciativ, kteří usilují o to, aby obchodní společnosti nesly odpovědnost a aby spotřebitelé mohli činit udržitelná rozhodnutí – každý z nich různými způsoby.

Cílem iniciativy Zákaz reklamy a sponzorství na fosilní paliva (Ban Fossil Fuel Ads) je legislativní akt EU, který zakáže reklamu na fosilní paliva, včetně silniční a vodní dopravy poháněné fosilními palivy. Inspiruje se zákazem reklamy na tabákové výrobky, který již platí v celé EU, a usiluje o systémové změny v zájmu řešení klimatické krize. Organizátoři iniciativy Evropské ekoskóre (European EcoScore) zase požadují povinné označení, které by evropským spotřebitelům poskytovalo transparentní informace o dopadu výrobků vyráběných nebo prodávaných v EU na životní prostředí.

Obě iniciativy byly zaregistrovány a jejich organizátoři začali sbírat podpisy v polovině roku 2021 – poslechněte si, zda se jim podařilo cíl splnit.

1.4: Poslechněte si Evropany, kterým není lhostejný rozmach biometrických technologií a kteří chtějí na celém kontinentu zmírnit chudobu

Představíme vám iniciativy „Vraťte nám naše tváře“ a „Zaveďte v celé EU bezpodmínečné základní příjmy“

Ve čtvrté kapitole CitizenCentral si poslechnete Ellu Jakubowskou a Catarinu Nevesovou, které diskutovaly o různých způsobech, jak chránit základní práva a snížit nerovnost v rámci EU. Vraťte nám naše tváře je iniciativou občanské společnosti, jejímž cílem je zákaz postupů hromadného biometrického sledování. Cílem organizátorů je zavést přísnou regulaci biometrických technologií, aby se zabránilo neoprávněnému zasahování do základních práv. V podcastu se hovoří o tom, jak důležité je rozlišovat, jak přesně jednotlivci, podniky a vlády technologie využívají – pro jaké účely a jak to ovlivňuje náš život.

Organizátoři iniciativy Zaveďte v celé EU bezpodmínečné základní příjmy si přejí, aby Evropská komise předložila návrh všeobecného základního příjmu v celé EU a pomohla tak zlepšit životní standard evropských občanů ve všech členských státech.

1.3: Poslechněte si hlasy evropského zeleného hnutí

Představíme vám iniciativy „Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi“, „Zelené střešní zahrady“ a „Pěstujme vědecký pokrok: na plodinách záleží!

Ve třetí kapitole CitizenCentral, hovoří Nils Kluger, Almog Sade a Martina Helmlingerová o environmentálních tématech týkajících se pevniny i na moří.

Cílem občanské iniciativy Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi je ukončit v rámci EU obchodování se žraločími ploutvemi. Iniciativa Zelené střešní zahrady (Green Garden Roof Tops), kterou zahájili dva sourozenci a skupina přátel, chce využít nevyužité střechy podniků a přeměnit je na zelené plochy. Uslyšíte také organizátorku iniciativy Pěstujme vědecký pokrok: Na plodinách záleží! Iniciativa byla uzavřena v létě 2021, ale praktické zkušenosti jejích organizátorů mohou nyní využít ti, kteří chtějí přijít s vlastní evropskou občanskou iniciativou. 

1.2: Participativní demokracie v Evropě – poslechněte si ty, kteří v EU pomáhají překonávat hranice

Představíme vám evropské občanské iniciativy „Výměnný program pro státní zaměstnance“ (Civil Servant Exchange Program) a „Voliči bez hranic“ (Voters Without Borders)

Ve druhé kapitole CitizenCentral si poslechnete Adama Mazoyera a Rosalii van den Brink, kteří diskutovali o dvou evropských občanských iniciativách zaměřených na posílení občanské angažovanosti v našich komunitách. Cílem Výměnného programu pro státní zaměstnance (CSEP) je pomáhat úředníkům navzájem se od sebe učit a lépe řešit nadnárodní otázky – od přírodních katastrof až po kybernetickou bezpečnost. Iniciativa Voliči bez hranic obhajuje posílení demokratických práv občanů EU, kteří chtějí volit ve vnitrostátních volbách tam, kde žijí.

1.1: Vítejte na stránkách CitizenCentral

Představujeme vám evropské občanské iniciativy „Pátky pro budoucnost“ a „Zachraňme včely a farmáře!“

V prvním dílu podcastu CitizenCentral si poslechnete Paulu Reyesovou a Helmuta Burtschera, kteří přišli diskutovat o dvou evropských občanských iniciativách, jež ukončili shromažďování podpisů na konci září 2021. Opatření řešící klimatickou krizi (uzávěrka 23. září 2021) a Zachraňme včely a farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí (uzávěrka 30. září 2021) jsou dvě z řady občanských iniciativ za poslední roky, které se zaměřují na změnu klimatu a biologickou rozmanitost.

Hledáte poradenství a kontakty?