Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://citizens-initiative.europa.eu.

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje Generální sekretariát. Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všichni uživatelé stránek by měli být schopni:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru na odečítání obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tak je důsledně splněna úroveň „AA“ Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.

Internetové stránky byly naposledy testovány 14. listopadu 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo revidováno 22. listopadu 2023.

Prohlášení vychází ze základní kontroly přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti těchto internetových stránek „Evropská občanská iniciativa“. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky „Evropská občanská iniciativa“ jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito nejpoužívanějšími pomocnými technologiemi:

 • s nejnovější verzí prohlížečů Google Chrome a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek „Evropská občanská iniciativa“ závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek „Evropská občanská iniciativa“ existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek „Evropská občanská iniciativa“:

 1. není zajištěna viditelnost skiplinku
 2. některé stránky mají nízký barevný kontrast
 3. některé orientační grafické prvky nepodporují určitý obsah
 4. některé prvky nadpisů se nepoužívají konzistentně
 5. některé popisky nejsou správně propojeny s příslušnými poli formuláře
 6. některé funkce nejsou přístupné pouze pomocí klávesnice
 7. v některých případech chybí zvukový popis
 8. některé dokumenty jsou ve formátu PDF a nejsou přístupné
Hledáte poradenství a kontakty?