Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Aktuality

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Zprávy, které nejsou k dispozici v češtině, ale které si lze na stránce "Aktuality" nechat přeložit strojově.

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Zprávy, které nejsou k dispozici v češtině, ale které si lze na stránce "Aktuality" nechat přeložit strojově.

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Zprávy, které nejsou k dispozici v češtině, ale které si lze na stránce "Aktuality" nechat přeložit strojově.

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Setkání zástupců úspěšné evropské občanské iniciativy „Fur Free Europe“ s Evropskou komisí

Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová přijala 9. února 2024 zástupce úspěšné evropské občanské iniciativy „Fur Free Europe“ (Evropa bez kožešin).

Seznámila je s odpovědí Komise, která byla přijata 7. prosince 2023, a zodpověděla jejich dotazy. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komise částečně zaregistrovala iniciativu s názvem „European Cannabis Initiative“

Komise zaregistrovala 6. února 2024 evropskou občanskou iniciativu s názvem „European Cannabis Initiative“.

Organizátoři vyzývají Komisi, aby: i) svolala transevropské občanské shromáždění o politikách týkajících se konopí, včetně otázek týkajících se sankcí a soudržnosti politik členských států, ii) podporovala přístup k léčebnému konopí a umožnila přepravu konopí a všech jeho derivátů předepsaných pro léčebné účely, aby bylo zajištěno plné uplatňování práva na zdraví, a iii) vyčlenila nezbytné zdroje na výzkum terapeutické využití konopí. 

Komise dospěla k závěru, že iniciativa může být zaregistrována pouze v souvislosti s druhým a třetím cílem, neboť pouze tyto cíle splňují požadavky na registraci. Komise musela zamítnout registraci prvního cíle iniciativy, neboť spadá mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie.

Částečná registrace této iniciativy je zakončením dvoufázového postupu, kdy v první fázi byli organizátoři vyzváni, aby svou původní iniciativu pozměnili s přihlédnutím k prvnímu posouzení Komise. 

Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. 

IT developments
  • 31/01/2024

Evropskou občanskou iniciativu je možné podepsat za pomoci elektronické identity již v 17 zemích

Polští občané mohou nyní používat systém elektronické identity (Profil Zaufany/mObywatel) k podpoře evropských občanských iniciativ v centrálním systému k online sběru podpisů. Polsko je tak 17. zemí EU, která umožňuje používat národní systém eID k podpisu evropských občanských iniciativ. Které další země EU to umožňují, najdete v tomto přehledu

New initiative registered
  • 24/01/2024

Evropská komise zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy

Evropská komise zaregistrovala 24. ledna 2024 dvě evropské občanské iniciativy:

Iniciativa „Zákaz konverzních praktik v Evropské unii“ vyzývá k zákazu intervencí zaměřených na změnu, potlačení či vytěsnění sexuální orientace, genderové identity a/nebo vyjádření pohlavní příslušnosti občanů LGBTIQ+.

„Evropská občanská iniciativa na obranu zemědělství a venkovského hospodářství v Evropě“ vyzývá k ochraně evropského zemědělství a venkovského hospodářství prostřednictvím regulačního rámce založeného na několika prvcích. Patří mezi ně prioritní využívání zemědělské půdy pro produkci potravin, zaručení potravinové soběstačnosti a řešení otázek potravinového řetězce a vysokých cen. 

Organizátoři mají nyní šest měsíců na to, aby si zvolili datum zahájení sběru podpisů.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Soutěž „ImagineEU“ – hlasovat můžete do 28. ledna 2024

Veřejné hlasování o vítěze v soutěži o nejlepší video „ImagineEU“ začalo 20. prosince. Studenti posledních dvou ročníků středních škol byli vyzváni, aby v krátkém videu představili své konkrétní nápady, jak zlepšit život občanů v Evropské unii – na způsob evropských občanských iniciativ. 

Nyní si můžete soutěžní videa od studentů přehrávat a hlasovat pro své favority! Svým hlasem můžete podpořit tolik videí, kolik budete chtít – až do 28. ledna 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Odpověď Evropské komise na iniciativu „Evropa bez kožešin“

Komise zveřejnila odpověď na evropskou občanskou iniciativu Evropa bez kožešin (‘Fur Free Europe), desátou úspěšnou iniciativu, kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU. Organizátoři iniciativy shromáždili více než 1,5 milionu platných podpisů a dosáhli předepsaných minimálních počtů v 18 členských státech.

Sdělení Komise si můžete přečíst zde.

ECI logo
  • 06/12/2023

Komise přijala zprávu o přezkumu provádění evropské občanské iniciativy

Komise dnes přijala první zprávu o provádění revidovaného nařízení o evropské občanské iniciativě. Zpráva představuje pokrok, jehož bylo dosaženo od revize nařízení v roce 2020, a uvádí soubor praktických opatření, jejichž cílem je dále zlepšit fungování evropské občanské iniciativy a zapojení evropských občanů do demokratických procesů EU. Více informací najdete na stránkách věnovaných této zprávě a v přehledu faktických a číselných údajů za období, které zpráva hodnotí.

Hledáte poradenství a kontakty?