Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Právní rámec

Odkazy na Smlouvy

Smlouva o Evropské unii, čl. 11 odst. 4

Smlouva o fungování Evropské unie, článek 24


Pravidla

Obecná pravidla (platná od 1. ledna 2020) – nařízení (EU) 2019/788aktualizované znění přílohy I

Pravidla pro sběr podpisů online (platná od 1. ledna 2020) – nařízení (EU) 2019/1799

Iniciativy, které byly zaregistrovány do 31. prosince 2019, se částečně řídí původními pravidly:

Oznámení týkající se přechodných opatření k novému nařízení o evropské občanské iniciativě, které platí od 1. ledna 2020:

Transition_CS
čeština
(286.3 KB - PDF)
Stáhnout

Viz také historie evropské občanské iniciativy

Přezkum ze strany Komise

Evropská komise je povinna pravidelně fungování evropské občanské iniciativy přezkoumávat. Svá zjištění předkládá ve formě zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

První zprávu o uplatňování nařízení (EU) 2019/788 přijala Komise 6. prosince 2023.  

Zprávy o uplatňování prvního nařízení o evropské občanské iniciativě (nařízení (EU) č. 211/2011) jsou k dispozici na stránkách věnovaných historii evropské občanské iniciativy.

Výbor

Úlohou výboru je pomáhat Komisi s technickými specifikacemi pro individuální online systémy sběru podpisů (podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1799).

Informace o zasedáních výboru najdete v rejstříku postupu projednávání ve výborech Komise.

Skupina odborníků

Úlohou skupiny odborníků je koordinovat způsob provádění evropské občanské iniciativy se zeměmi EU.

Skupinu tvoří zástupci příslušných vnitrostátních orgánů.

Více informací o zasedáních skupiny odborníků.

Hledáte poradenství a kontakty?