Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Stránky orgánů EU věnované evropským občanským iniciativám

Odkazy na internetové stránky ostatních orgánů Evropské unie, které poskytují informace o evropské občanské iniciativě:

Evropská komise

Evropská komise provádí registraci nových iniciativ a reaguje na ty úspěšné. Spravuje rovněž oficiální internetové stránky evropské občanské iniciativy, fórum evropské občanské iniciativy a komunikační kampaň (spolu se zastoupeními Komise v členských státech).

Evropský parlament

Evropský parlament pořádá veřejná slyšení pro organizátory úspěšných iniciativ a je též zapojen do zvyšování povědomí o tomto nástroji.

Seznam akcí EP věnovaných evropské občanské iniciativě

Evropský hospodářský a sociální výbor

EHSV pomáhá zvyšovat povědomí o evropské občanské iniciativě a při vytváření sítí zainteresovaných stran. Pořádá také každoroční Den evropské občanské iniciativy.

Evropský demokratický pas

Hledáte poradenství a kontakty?