Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Postup

Step by step
1

1. krok: Začněte s přípravou iniciativy

Nejdříve byste si měli promyslet, co organizace iniciativy obnáší, a položit si několik zásadních otázek. Například:

Podrobnější informace a poradenství ohledně těchto otázek najdete na Fóru evropské občanské iniciativy

How it works Step 1
2

2. krok: Nechte iniciativu zaregistrovat

Než začnete sbírat podpisy pro vaší iniciativu, musíte požádat Komisi o její registraci.

Je třeba provést tyto kroky:

 • Vytvořit si organizátorský účet. Budete jej jednak využívat ke správě iniciativy, a také vám bude ve všech jejích fázích sloužit ke komunikaci s Komisí.
 • Poskytnout popis vaší iniciativy v jednom z úředních jazyků EU (a také údaje a příslušné doklady o členech skupiny organizátorů, získaných finančních prostředcích apod.)

Komise nezaregistruje automaticky všechny iniciativy, ale pouze ty, které splňují předepsaná kritéria.
Poté, co podáte žádost o registraci vaší iniciativy, rozhodneme na základě posouzení, zda můžeme iniciativu přijmout či ne.
Odpověď obdržíte do 2 měsíců (nebo ve specifických případech do 4 měsíců).
Pokud vaši iniciativu zaregistrujeme, bude zveřejněna na těchto stránkách.

How it works Step 2
3

3. krok: Sbírejte podpisy

Iniciativu musí podpořit nejméně 1 milion lidí a zároveň musí získat stanovený počet podpisů v alespoň sedmi zemích EU.

Každý signatář vaší iniciativy musí vyplnit stanovený formulář prohlášení o podpoře.

Podpisy můžete sbírat:

 • na papíře (na vytištěném formuláři s předem vyplněnými základními údaji o iniciativě, který si můžete stáhnout z vašeho organizátorského účtu) nebo
 • online (za použití centrálního online systém sběru podpisů).

Tyto formuláře jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Harmonogram

V momentě, kdy jste připraveni začít sbírat podpisy, musíte oficiálně stanovit datum zahájení sběru podpisů (nejpozději 6 měsíců od data registrace vaší iniciativy). Toto datum musíte nejméně 10 dní před zahájením sběru podpisů sdělit Komisi.

Následně máte 12 měsíců na shromáždění předepsaného počtu prohlášení o podpoře.

Kdo může iniciativu svým podpisem podpořit?

Signatáři musí splňovat tyto podmínky:

DOPORUČENÍ – Vyplatí se shromáždit více podpisů, než je potřeba. Někdy nemusí být orgány v každé zemi schopny potvrdit všechna prohlášení o podpoře, která jim zašlete. Během sběru podpisů musíte dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů.

Více informací o sběru podpisů

How it works Step 3
4

4. krok: Nechte prohlášení o podpoře ověřit

Pokud se vám podaří shromáždit dostatečný počet podpisů ve lhůtě 12 měsíců, roztřiďte je podle státní příslušnosti signatářů a pošlete k ověření příslušným orgánům jednotlivých států EU.

Máte na to 3 měsíce.

Tyto orgány pak musí během dalších 3 měsíců prohlášení o podpoře ověřit (a následně vydat potvrzení uvádějící počet platných prohlášení).

DOPORUČENÍ – Pokud jste ke shromažďování prohlášení o podpoře používali centrální online systém Komise, můžete k předání prohlášení (shromažďovaných v papírové i elektronické podobě) vnitrostátním orgánům využít naši službu pro zabezpečenou výměnu souborů. Předání souborů pak provedeme za vás.

Více informací o ověřování prohlášení o podpoře.

How it works Step 4
5

5. krok: Iniciativu předložte

Poté, co obdržíte od vnitrostátních orgánů všechna potvrzení o počtu platných prohlášení, musíte iniciativu ve lhůtě 3 měsíců předložit Komisi – přiložit musíte také údaje o zdrojích podpory a financování, které vaše iniciativa získala.

Více informací o předložení iniciativy.

How it works Step 5
6

6. krok: Vyčkejte na odpověď

Jakmile vaši iniciativu předložíte, začne probíhat její posuzování:

 • Ve lhůtě 1 měsíce

  Sejdete se se zástupci Komise a podrobně jim vysvětlíte problematiku vaší iniciativy.
   
 • Ve lhůtě 3 měsíců

  Budete mít možnost představit vaši iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Parlament může také vést ohledně vaší iniciativy rozpravu na svém plenárním zasedání a přijmout k ní usnesení.
   
 • Ve lhůtě 6 měsíců

  Komise vysvětlí, zda a případně jaká opatření v reakci na vaši iniciativu navrhne, a uvede důvody svého rozhodnutí. Tato odpověď má formu tzv. sdělení, které je formálně přijato eurokomisaři a zveřejněno ve všech úředních jazycích Unie.

Více informací o odpovědi Komise.

How it works Step 6
>

Co bude následovat?

Nový právní předpis

Pokud Komise vyhodnotí, že vhodnou reakcí na vaši iniciativu je přijetí nového právního aktu, začne připravovat jeho formální návrh. To si může vyžádat určitou přípravu, například uspořádání veřejných konzultací, vypracování posouzení dopadu apod. Jakmile je Komise s návrhem hotová, předloží jej Evropskému parlamentu a Radě EU (v některých případech pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Unie.

Jiná opatření

Povinnost navrhnout právní akt Komisi žádný předpis přímo neukládá. I v případě, kdy bude její reakce na vaši iniciativu kladná, může považovat za nejvhodnější přijmout řešení nelegislativní povahy. Existuje řada dalších opatření, která mohou cílům vaší iniciativy vyhovovat lépe.

Následná kontrola

Opatření přijatá Komisí může následně posoudit Evropský parlament.

Hledáte poradenství a kontakty?