Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Sada vzdělávacích materiálů k evropské občanské iniciativě

Vzdělávací sada pro školy „Demokracie EU v praxi – Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy“

Účelem vzdělávací sady je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které jim umožní být aktivními a angažovanými občany EU. Tato sada se zaměřuje na evropskou občanskou iniciativu. Po absolvování kurzu budou mít studenti jasnou představu o účelu občanské iniciativy, o tom, jak funguje, jak zapadá do širšího demokratického kontextu v Evropské unii a jak ji mohou sami využít k uskutečnění změn ve svém okolí. 

Sada byla vytvořena pro potřeby středních škol a lze ji flexibilně používat v předmětech občanské nauky nebo při výuce zaměřené na konkrétní témata. Bude k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Lze ji proto používat jak v mateřském jazyce, tak při výuce cizích jazyků nebo na hodinách CLIL.  

Názory učitelů:  

„Já a moji studenti jsme nejvíce ocenili, že je toto téma, kterému se ve škole zatím nevěnuje příliš pozornosti, vysvětleno poutavým a uceleným způsobem. Při vyučování a souvisejících aktivitách studenti využili i materiály dostupné na internetových stránkách EU. Byli nasměrováni na konkrétní zdroje s konkrétními úkoly a vnímali souvislosti, aniž by byli objemem těchto zdrojů zahlceni.“

– středoškolská učitelka z Polska, která vzdělávací sadu testovala v pilotní fázi 

 

„Když jsem se studentů zeptala na jejich názor na tyto materiály, odezva byla velmi dobrá. O evropské občanské iniciativě toho příliš nevěděli a materiály jim přišly zajímavé. Ocenili způsob, jakým byla celá problematika vysvětlena a jak byly předkládány jednotlivé informace. Nejvíce je zaujala videa, protože byla krátká a srozumitelná, což považovali za pozitivum.“

– středoškolská učitelka ze Španělska, která vzdělávací sadu testovala v pilotní fázi 

Stručný popis vzdělávací sady

Co je evropská občanská iniciativa?

Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům EU ovlivňovat směřování unijních politik tak, že jako skupina požádají, aby byly do pracovního programu EU zařazeny otázky, které jsou pro ně důležité. Občanská iniciativa spojuje lidi z různých zemí EU, kteří společně organizují sběr podpisů na podporu řešení určitého problému a následně vyzvou Evropskou komisi, aby v tomto ohledu navrhla právní předpisy. Musí se ale jednat o oblasti, v nichž má Komise pravomoc jednat. Samotní občané tak mohou iniciovat politickou diskusi a upozorňovat na problémy, které spojují lidi z různých zemí. Tento nástroj byl zaveden v roce 2012 a v současné době přináší ovoce v podobě konkrétních návrhů právních předpisů, které Evropská komise v reakci na několik iniciativ předložila. 

 

Jaká je struktura vzdělávací sady?

Sada sestává ze čtyř tematických celků, z nichž každý má jiné zaměření: od obecnějších informací o Evropské unii ke konkrétním informacím a činnostem souvisejícím s evropskou občanskou iniciativou: 

 1. Stručný úvod o fungování Evropské unie 
 2. Demokracie v Evropské unii 
 3. Evropská občanská iniciativa 
 4. Organizace a prosazování evropské občanské iniciativy 

 

Sada obsahuje tyto materiály:

 • Balíček pro učitele, včetně pokynů pro každou hodinu, řešení úkolů, doplňkové informace a odkazy na zdroje pro další studium. 
 • Balíček pro studenty, s nímž je možné pracovat ve třídě i doma a používat jej pro opakování i nasměrování k dalšímu studiu. Obsahuje odkazy na příslušné internetové stránky, které jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. 
 • Prezentace ve formátu PowerPoint, které lze používat ve třídě a které obsahují text a videa (volitelné). 
 • Odkazy na videosoubory. Všechna videa použitá v jednotlivých tematických celcích jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. 
 • Volitelné aktivity pro každý tematický celek ve formě práce na projektech. 
 • Informativní přehled pro další studium dějin Evropské unie. 
 • Informativní přehled o oblastech činnosti EU. 
 • Závěrečný kvíz. 

 

Jaké jsou použity metodické přístupy?

Materiály jsou navrženy tak, aby využívaly několik přístupů k výuce/učení: 

 • Přímá prezentace 
 • Skupinové diskuse 
 • Skupinová práce 
 • Práce na projektu 
 • Individuální studium 
 • Výzkumná činnost 
 • Řešení problémů 
 • Hraní rolí 
 • Natáčení videí 

Stáhnout sadu materiálů

 

Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Balíček pro učitele
čeština
(1.18 MB - PDF)
Stáhnout
Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Balíček pro studenty
čeština
(1.13 MB - PDF)
Stáhnout
Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Lekce 1
čeština
(27.46 MB - PPTX)
Stáhnout
Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Lekce 2
čeština
(45.91 MB - PPTX)
Stáhnout
Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Lekce 3
čeština
(59.12 MB - PPTX)
Stáhnout
Demokracie EU v praxi-Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy-Lekce 4
čeština
(4.08 MB - PPTX)
Stáhnout

 

Hledáte poradenství a kontakty?