Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Puncte naționale de contact

Toate statele membre au creat câte unul sau mai multe puncte de contact care oferă gratuit informații și asistență grupurilor de organizatori, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil.

Austria

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Adresă

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Telefon
+43 1 53126 905203

Belgia

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Adresă

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Bulgaria

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Adresă

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Telefon
+359 2 9863486

State e-Government Agency

Държавна агенция "Електронно управление"
Adresă

Ул. „Ген. Гурко“ № 6

1000 София

6 "Gen. Gurko" Str.

1000 Sofia

 

E-mail
Telefon
+359 (2) 949 20 40

Croația

Ministry of Justice and Public Administration

Information Systems Security Bureau

Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Adresă

Fra Filipa Grabovca 3

10000 Zagreb

 

E-mail
Telefon
+385 1 46 94 100

Cipru

Cehia

Czech Ministry of the Interior

Danemarca

The Danish Parliament

EU Information Centre
Folketinget/EU-Oplysningen
Adresă

Christiansborg

1240 Copenhagen

1240 København

E-mail
Telefon
+45 3337 3337

Estonia

Finlanda

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Adresă

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Telefon
+358 295 353 137

Finnish Transport and Communications Agency Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI
Adresă

PO. Box 320, 00059 TRAFICOM

PB 320, 00059 TRAFICOM

PL 320, 00059 TRAFICOM

 

(in particular questions concerning the certification of individual online collection systems)

 

Telefon
+358 295 345 000

Franța

Germania

Grecia

Ungaria

Irlanda

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Adresă

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

Telefon
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

Italia

Letonia

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Adresă

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail
Telefon
+371 6732 2688

Lituania

Luxemburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Malta

Țările de Jos

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Adresă

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Polonia

Portugalia

România

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Adresă

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Telefon
+4021.440.24.40 extension 25230

Slovacia

The Government Office of the Slovak Republic

Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresă

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Telefon
+421 2 2092 5539

Slovenia

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Adresă

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail
Telefon
+386 (0)1 428 40 00

Spania

Suedia

The Swedish Central Election Authority

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?