Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Cadrul de reglementare

Elemente din tratate

Tratatul privind Uniunea Europeană – articolul 11, alineatul (4)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – articolul 24


Reglementări

Reglementări generale (de la 1 ianuarie 2020) – Regulamentul (UE) 2019/788

Reglementări privind colectarea semnăturilor online (de la 1 ianuarie 2020) – Regulamentul (UE) 2019/1799

Inițiativele care au fost înregistrate până la 31 decembrie 2019 sunt în continuare reglementate parțial de vechile norme:

Notă privind dispozițiile tranzitorii referitoare la noul Regulament privind Inițiativa cetățenească europeană, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020:

Transition_RO
română
(277.32 KB - PDF)
Descărcați

Consultați și istoricul Inițiativei cetățenești europene.

Evaluarea de către Comisie

Comisia Europeană are obligația de a evalua periodic modul în care funcționează Inițiativa cetățenească europeană. Ea își prezintă concluziile în rapoartele adresate Parlamentului European și Consiliului. 

Pe 6 decembrie 2023, Comisia a adoptat primul său raport privind aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788.  

Puteți citi rapoartele privind aplicarea primului Regulament privind ICE [Regulamentul (UE) nr. 211/2011] pe pagina Istoric a site-ului dedicat Inițiativei cetățenești europene.

Comitetul

Rolul comitetului este de a ajuta Comisia în legătură cu specificațiile tehnice pentru sistemele individuale de colectare online (prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei).

Pentru informații despre reuniunile comitetului, consultați Registrul de comitologie al Comisiei.

Grupul de experți

Rolul grupului de experți este de a coordona, împreună cu țările UE, modul în care este implementat instrumentul Inițiativa cetățenească europeană.

Grupul este alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale relevante.

Detalii despre reuniunile grupului de experți.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?