Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Nemzeti kapcsolattartó pontok

Minden tagállam létrehozott egy vagy több kapcsolattartó pontot, amely az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban ingyenes tájékoztatás és segítség nyújtásával támogatja a szervezői csoportokat.

Ausztria

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Cím

Herrengasse 7

1010 Wien

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+43 1 53126 905203

Belgium

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Cím

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Bulgária

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Cím

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+359 2 9863486

State e-Government Agency

Държавна агенция "Електронно управление"
Cím

Ул. „Ген. Гурко“ № 6

1000 София

6 "Gen. Gurko" Str.

1000 Sofia

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+359 (2) 949 20 40

Horvátország

Ministry of Justice and Public Administration

Information Systems Security Bureau

Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Cím

Fra Filipa Grabovca 3

10000 Zagreb

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+385 1 46 94 100

Ciprus

Csehország

Czech Ministry of the Interior

Dánia

The Danish Parliament

EU Information Centre
Folketinget/EU-Oplysningen
Cím

Christiansborg

1240 Copenhagen

1240 København

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+45 3337 3337

Észtország

Finnország

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Cím

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+358 295 353 137

Ministry of Justice

Finnish Transport and Communications Agency Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI
Cím

PO. Box 320, 00059 TRAFICOM

PB 320, 00059 TRAFICOM

PL 320, 00059 TRAFICOM

 

(in particular questions concerning the certification of individual online collection systems)

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+358 295 345 000

Franciaország

Németország

Görögország

Magyarország

Írország

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Cím

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

Olaszország

Presidency of the Council of Ministers

Lettország

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Cím

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+371 6732 2688

Litvánia

Luxemburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Málta

Office of the Electoral Commission

Hollandia

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Cím

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Lengyelország

Portugália

Románia

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Cím

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+4021.440.24.40 extension 25230

Szlovákia

The Government Office of the Slovak Republic

Úrad vlády Slovenskej republiky
Cím

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+421 2 2092 5539

Szlovénia

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Cím

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+386 (0)1 428 40 00

Spanyolország

Svédország

The Swedish Central Election Authority

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?