Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Pointí teagmhála ar an leibhéal náisiúnta

Tá pointe teagmhála amháin nó níos mó curtha ar ag na Ballstáit go léir bun chun eolas agus cúnamh a chur ar fáil, saor in aisce, do ghrúpaí d'eagraithe, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta is infheidhme.

An Ostair

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Seoladh

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Ríomhphost
Fón
+43 1 53126 905203

An Bheilg

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Seoladh

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

An Bhulgáir

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Seoladh

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Fón
+359 2 9863486

State e-Government Agency

Държавна агенция "Електронно управление"
Seoladh

Ул. „Ген. Гурко“ № 6

1000 София

6 "Gen. Gurko" Str.

1000 Sofia

 

Ríomhphost
Fón
+359 (2) 949 20 40

An Chróit

Ministry of Justice and Public Administration

Information Systems Security Bureau

Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Seoladh

Fra Filipa Grabovca 3

10000 Zagreb

 

Ríomhphost
Fón
+385 1 46 94 100

An Chipir

An tSeicia

Czech Ministry of the Interior

An Danmhairg

The Danish Parliament

EU Information Centre
Folketinget/EU-Oplysningen
Seoladh

Christiansborg

1240 Copenhagen

1240 København

Ríomhphost
Fón
+45 3337 3337

An Eastóin

An Fhionlainn

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Seoladh

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Ríomhphost
Fón
+358 295 353 137

Finnish Transport and Communications Agency Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI
Seoladh

PO. Box 320, 00059 TRAFICOM

PB 320, 00059 TRAFICOM

PL 320, 00059 TRAFICOM

 

(in particular questions concerning the certification of individual online collection systems)

 

Ríomhphost
Fón
+358 295 345 000

An Fhrainc

An Ghearmáin

An Ghréig

An Ungáir

Éire

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Seoladh

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

Fón
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

An Iodáil

An Laitvia

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Seoladh

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

Ríomhphost
Fón
+371 6732 2688

An Liotuáin

Lucsamburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Málta

Office of the Electoral Commission

An Ísiltír

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Seoladh

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

An Pholainn

An Phortaingéil

An Rómáin

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Seoladh

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Ríomhphost
Fón
+4021.440.24.40 extension 25230

An tSlóvaic

The Government Office of the Slovak Republic

Úrad vlády Slovenskej republiky
Seoladh

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Ríomhphost
Fón
+421 2 2092 5539

An tSlóivéin

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Seoladh

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

Ríomhphost
Fón
+386 (0)1 428 40 00

An Spáinn

An tSualainn

The Swedish Central Election Authority

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?